Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 226 

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi Savolan alueelle

 

Kunnanhallitus 19.12.2022 § 226  

307/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Tuulikolmio on jättänyt Lapinlahden kunnalle kaavoitusaloitteen 29.11.2022, jossa esitetään seuraavaa:

 

Lapinlahden kunta käynnistää tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laadinnan Savolan tuulivoimapuiston suunnittelualueelle. Osayleiskaava esitetään laadittavaksi maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n ja 77a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

 

Tuulikolmio suunnittelee rakentavansa Savolan alueelle noin viisi tuulivoimalaa. Kaavamenettelyssä määrä tarkentuu.

 

Tuulivoimaloiden suunnitteluista rakentamisalueista on tehty maanvuokrasopimukset. Maanvuokraneuvottelut jatkuvat kaavoitusprosessin edetessä.

 

Kaavan sisältöä koskevat kysymykset ratkaistaan lopullisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa osayleiskaavamenettelyssä, jossa yhteydessä myös lopullinen hankealue tarkentuu.

 

Osayleiskaavan tulee mahdollistaa Lapinlahden Savolan tuulivoimapuiston kehittämisen ja rakentamisen alueen ympäristön luontoarvot huomioon ottaen.

 

Osayleiskaavan laadinnasta vastaa Tuulikolmion toimeksiannosta ulkopuolinen kaavakonsultti, jonka Lapinlahden kunta hyväksyy Tuulikolmion esityksestä.

 

Tuulikolmio vastaa kaikista Savolan alueen tuulivoimahankkeen kaavoituksen ja sitä varten tehtävien ympäristö- ja mahdollisesti muiden selvitysten kustannuksista, sekä kunnalle aiheutuvista hallintokustannuksista.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tuulikolmion kaavoitusaloitteen osayleiskaavan laatimiseksi Lapinlahden Savolan tuulivoimapuiston suunnittelualueelle.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti hyväksyä Tuulikolmion kaavoitusaloitteen osayleiskaavan laatimiseksi Lapinlahden Savolan tuulivoimapuiston suunnittelualueelle.