Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 220


 

Valtuustoaloite digitaalisten oppimisympäristöjen varmistamiseksi kaikille luokka-asteille

 

Kunnanhallitus 08.08.2022 § 142 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kristillisdemokraatit ovat tehneet 13.6.2022 valtuustoaloitteen digitaalisten oppimisympäristöjen varmistamisesta kaikille luokka-asteille.

 

Valtuustoaloitteessa todetaan, että kunnan vuoden 2021 toimintakertomuksesta käy ilmi, että perusopetuksessa luovuttiin kesken talousarviovuoden taloudellisin perustein laitehankinnoista kaikille peruskoulun oppilaille vastoin alkuperäistä suunnitelmaa. Sähköisiä oppimateriaaleja on otettu käyttöön erityisesti Matin ja Liisan koulussa. Toimintakertomuksessa myös todetaan, että kun oppilaille ei saada henkilökohtaisia laitteita, tullaan palaamaan perinteisiin oppimateriaaleihin.

Kuitenkin tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Tieto- ja viestintäteknologia on sekä oppimisen kohde että väline, ja nykyisin sitä hyödynnetään opetuksessa ja oppimisessa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

 

Aloitteessa tuodaan esille Opetushallituksen ohjeistus, että opetuksessa tulee huolehtia siitä, että kaikilla oppijoilla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. TVT-taitoja tarvitaan digitalisoituvassa maailmassa yhä enemmän niin opinnoissa, työelämässä kuin arjessakin.

 

Aloitteessa todetaan, ettei Lapinlahdellakaan tulisi tinkiä tavoitteesta saada kaikille perusopetuksen oppilaille oma henkilökohtainen laite oppimista varten. Näin voitaisiin myös taata oppilaiden yhdenvertaisuus erilaisista sosioekonomisista taustoista huolimatta.

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että sivistysosasto tuo seuraavaan talousarvioon suunnitelman, jolla digitaaliset oppimisympäristöt varmistetaan kaikille luokka-asteille.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää asian palvelulautakunnan valmisteltavaksi osana vuoden 2023 talousarvion laadintaa.

 

Päätös Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähettää asian palvelulautakunnan valmisteltavaksi osana vuoden 2023 talousarvion laadintaa.

 

 

Palvelulautakunta 07.11.2022 § 118 

 

 

 

Valmistelija Sivistysosaston osastopäällikkö Jaana Suli, 040 4883 235, jaana.suli@opedu.lapinlahti.fi

 

Kristillisdemokraatit ovat tehneet 13.6.2022 valtuustoaloitteen digitaalisten oppimisympäristöjen varmistamisesta kaikille luokka-asteille.

 

Valtuustoaloitteessa todetaan, että kunnan vuoden 2021 toimintakertomuksesta käy ilmi, että perusopetuksessa luovuttiin kesken talousarviovuoden taloudellisin perustein laitehankinnoista kaikille peruskoulun oppilaille vastoin alkuperäistä suunnitelmaa. Sähköisiä oppimateriaaleja on otettu käyttöön erityisesti Matin ja Liisan koulussa. Toimintakertomuksessa myös todetaan, että kun oppilaille ei saada henkilökohtaisia laitteita, tullaan palaamaan perinteisiin oppimateriaaleihin.

Kuitenkin tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Tieto- ja viestintäteknologia on sekä oppimisen kohde että väline, ja nykyisin sitä hyödynnetään opetuksessa ja oppimisessa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

 

Aloitteessa tuodaan esille Opetushallituksen ohjeistus, että opetuksessa tulee huolehtia siitä, että kaikilla oppijoilla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. TVT-taitoja tarvitaan digitalisoituvassa maailmassa yhä enemmän niin opinnoissa, työelämässä kuin arjessakin.

 

Aloitteessa todetaan, ettei Lapinlahdellakaan tulisi tinkiä tavoitteesta saada kaikille perusopetuksen oppilaille oma henkilökohtainen laite oppimista varten. Näin voitaisiin myös taata oppilaiden yhdenvertaisuus erilaisista sosioekonomisista taustoista huolimatta.

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että sivistysosasto tuo seuraavaan talousarvioon suunnitelman, jolla digitaaliset oppimisympäristöt varmistetaan kaikille luokka-asteille.

 

 

 Valtuustoaloite oheismateriaalina

 

Esittelijä Sivistysosaston osastopäällikkö

 

Päätösehdotus Palvelulautakunta antaa Kristillisdemokraattien valtuustoaloitteeseen digitaalisten oppimisympäristöjen varmistamiseksi kaikille luokka-asteille seuraavan selvityksen:

Sivistysosaston vuoden 2023 talousarvioesitykseen ei voida sisällyttää valtuustoaloitteen mukaista digitaalisten oppimisympäristöjen varmistamista kaikille luokka-asteille.

Sivistysosastolla tullaan laatimaan talousarviovuonna 2023 Opetushallituksen uusien ohjeiden mukainen Digitaitokalenteri. Tässä yhteydessä tarkastellaan koulukohtaisia laitemääriä suhteutettuna suurimman luokkakoon mukaisesti.

Pyrkimyksenä on aikaansaada koulujen tasa-arvoinen kohtelu mm. laitemäärien suhteen. Samalla tulee selvittää myös mahdollisuus palkata kunnan opetuspalveluihin ja varhaiskasvatukseen TVT-mentori.

Lisäksi tulee huomioida koko kunnan alueelle ajantasainen digitaalinen opetusvälineistö.

 

Päätös Palvelulautakunta päätti antaa Kristillisdemokraattien valtuustoaloitteeseen digitaalisten oppimisympäristöjen varmistamiseksi kaikille luokka-asteille seuraavan selvityksen:

Sivistysosaston vuoden 2023 talousarvioesitykseen ei voida sisällyttää valtuustoaloitteen mukaista digitaalisten oppimisympäristöjen varmistamista kaikille luokka-asteille.

Sivistysosastolla tullaan laatimaan talousarviovuonna 2023 Opetushallituksen uusien ohjeiden mukainen Digitaitokalenteri. Tässä yhteydessä tarkastellaan koulukohtaisia laitemääriä suhteutettuna suurimman luokkakoon mukaisesti.

Pyrkimyksenä on aikaansaada koulujen tasa-arvoinen kohtelu mm. laitemäärien suhteen. Samalla tulee selvittää myös mahdollisuus palkata kunnan opetuspalveluihin ja varhaiskasvatukseen TVT-mentori.

Lisäksi tulee huomioida koko kunnan alueelle ajantasainen digitaalinen opetusvälineistö.

 

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 220  

392/12.00.01.00/2022  

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy palvelulautakunnan esityksen digitaalisten oppimisympäristöjen varmistamisesta kaikille luokka-asteille ja esittää valtuustolle, että se merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.   

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi palvelulautakunnan esityksen digitaalisten oppimisympäristöjen varmistamisesta kaikille luokka-asteille ja esittää valtuustolle, että se merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi