Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 221


 

Kuntalaisaloite matonpesupaikan saamiseksi Lapinlahdelle

 

Kunnanhallitus 08.08.2022 § 141 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Anja Rissanen on tehnyt kuntalaisaloitteen 6.7.2022 matonpesupaikan saamiseksi Lapinlahdelle.

 

Aloitteen mukaan Rissanen on ollut vuodesta 2017 alkaen yhteydessä kuntaan matonpesupaikan saamiseksi. Aloitteessa todetaan, että matonpesupaikka omalta osaltaan vähentäisi vesistöjen jäämäkuormitusta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi 30.10.2022 mennessä.

 

Päätös Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti sen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi 30.10.2022 mennessä.

 

 

TEKLA 28.09.2022 § 69 

 

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Teknisellä osastolla on arvioitu esitetyn hankkeen vaikuttavuutta, mahdollista sijoituspaikkaa Lapinlahden taajamasta ja kustannuksia. Todetaan, että Lapinlahden Alapitkällä on matonpesupaikka.

 

Matonpesupaikkoja voidaan toteuttaa eri tavoin, hyödyntäen järvi ja jokivesiä tai talousvettä, viemärin tai erillisen puhdistusjärjestelmän kanssa. Rakentamiskustannukset nykyaikaiselle matonpesupaikalle on arvioitu 20 000 euron tasoon, edellyttäen, että liikennöinnin takia ei tarvitsisi tehdä uusia tai parantaa olemassa olevia kulkureittejä. Lapinlahden taajanman alueelle sijoitettaessa hanke täytyisi toteuttaa luonnonveden humuspitoisuuden takia talousvedellä, jolloin käyttökustannukset olisivat suuremmat. Käyttö- ja huoltokustannukset voidaan arvioida olevan 2500-3500 euroa/vuosi.

 

Todellista käyttäjien määrää on mahdoton arvioida kuin myös vesistöihin ilman matonpesupaikkaa kulkeutuvien haitallisten jäämien määrää.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, ettei matonpesupaikkaa toteuteta.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti, että asia jätetään pöydälle.

 

 

Tekninen lautakunta 02.11.2022 § 87 

 

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Edellisen kokouksen asian pöydälle jättämisen jälkeen on tehty selvitystyötä ulkopuolisen rahoituksen saamisesta sekä yhdistystoimijan mukaan saamisesta hankkeeseen. Keskustelut ja selvitys ei tuottanut suoraa ratkaisua asiaa, mutta toivat uusia mahdollisia polkuja hankkeen toteuttamiseksi. Ajatuksena on sisällyttää hanke isomman hankkeen kokonaisuuteen. Lähtökohtaisesti puhutaan Väärnin sataman kehittämisen hankkeista.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että hanketta pyritään edistämään ja mahdollistamaan toteutus sellaisen hankkeen yhteydessä, johon saadaan ulkoista rahoitusta. Mahdollinen toteutus hankeaikataulujen mukaan.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että hanketta pyritään edistämään ja mahdollistamaan toteutus sellaisen hankkeen yhteydessä, johon saadaan ulkoista rahoitusta. Mahdollinen toteutus hankeaikataulujen mukaan.

 

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 221  

126/10.03.01.00/2020  

 

 

Valmistelija 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen kunnan suunnitelman matonpesupaikan rakentamisesta ja esittää valtuustolle, että se merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi teknisen kunnan suunnitelman matonpesupaikan rakentamisesta ja esittää valtuustolle, että se merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi