Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 217 

Lapinlahden kunnan osallisuussuunnitelma

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 217  

606/00.01.02.00/2022  

 

 

Valmistelija osallisuuskoordinaattori Ilona Tuomi, ilona.tuomi@lapinlahti.fi, 040 488 3013

 

Osallisuuden edistäminen on osa Suomen hallituksen ja Euroopan unionin tavoitteita. Se on nostettu yhdeksi keskeiseksi keinoksi torjua köyhyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Osallisuutta edistämällä vähennetään eriarvoisuutta.

Kuntalain (22 §) mukaan "Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

 

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1)      järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;

2)      selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

3)      valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;

4)      järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;

5)      suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

6)      tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua."

 

Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

 

Henkilöstöjaoston päätti kokouksessaan 21.12.2021 perustaa osallisuuskoordinaattorin toimen vuodelle 2022. Osallisuuskoordinaattorin tehtäväksi kirjattiin mm. osallisuussuunnitelman laatiminen (HJAO 21.12.2021 § 130).

 

Lapinlahden kunnan osallisuussuunnitelmaa valmisteltiin yhdessä kunnanjohdon ja luottamushenkilöiden työpajoissa, nuorten työpajassa, kuntalaisillassa sekä keräämällä alakoululaisten osallisuuteen liittyviä ajatuksia.

 

Osallisuussuunnitelman teemoiksi valikoituivat aktiivinen vuoropuhelu, yhdessä tekeminen, jokapäiväinen vaikuttaminen sekä vastuunotto itsestä ja muista. Kunkin teeman alle rakennettiin toimenpiteet, mittarit, aikataulu sekä vastuutahot.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Lapinlahden osallisuussuunnitelman vuosille 2022-2024.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi Lapinlahden osallisuussuunnitelman vuosille 2022-2024.