Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palvelulautakunta
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 129


1 SOTE TA_22_ muutos marraskuu _LTK

 

Talousarvion 2022 muutos sosiaali- ja terveysosastolla

 

PALVLTK 27.09.2022 § 111 

 

 

 

Valmistelija Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn, p.0404883022

 anne.walden@lapinlahti.fi

 

Elokuun lopun tilanteen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan sosiaali- ja terveysosaston talousarviota tulee muuttaa lähes kaikilla tulosalueilla oheismateriaalina olevan taulukon mukaisesti.

 

Sosiaali- ja terveysosastolla on aloitettu toukokuussa toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Talousryhmän kokouksia on pidetty kaksi kertaa kuukaudessa, tällöin on  sovittu yhdessä kunnanjohtajan kanssa hankinnoista ja toimenpiteistä sekä käyty yhdessä taloustilanteen ratkaisuja läpi. Hankinnoissa a jhenkilöstöasioissa on pitäydytty välttämättömimmissä toimenpiteissä. Sama käytäntö jatkuu vuoden loppuun.


Sosiaalityön tulosalueella menoja arvioidaan kertyvän talousarviossa arvioitua enemmän henkilöstön sivukulujen, palvelujen oston ja avustusten osalta. Palvelujen ostojen ylitys koostuu pääsääntöisesti lastensuojelun ja perhehoidon sijoituskustannuksista, toimeentuloturvan menoista ja ICT kuluista. Avustuksissa menot ylittyvät täydentävässä toimeentulotuessa ja muissa kotitalouksille myönnettävissä avustuksissa mm. Perhekuntoutuksen ja ammatillisen tukihenkilötoiminnan ja jälkihuollon avustusten osalta. Sosiaalityön osalta lisämäärärahan tarve on 884 000 €

 

Vammais- ja kehitysvammapalvelujen tulosalueella tulot alittuvat asiakasmaksulain tuomien muutosten ja osittaisten toimintojen taukojen vuoksi. Menot ylittyvät palkkojen ja henkilöstömenojen osalta hieman, mikä korjaantunee loppuvuodesta. Palvelujen ostot ja avustukset ylittyvät asiakkaiden kasvaneen hoidon- ja palveluntarpeen lisääntymisen ja erityishoidon- ja huolenpidon tarpeen vuoksi. Vammais- ja kehitysvammapalveluissa lisämäärärahan tarve on 640 900 €.

 

Perusterveydenhuollon tulosalueella tulot alittavat talousarvion, asiakasmaksulain vuoksi ja työterveyshuollon myyntituotot pienenevät oman toiminnan lakattua 6/2022.  Palvelujen ostoissa ylitykset johtuvat mielenterveyspalveluissa ennakoimattomista tehostetun palveluasumisen erityisyksikköjen kustannuksista ja psykologipalvelujen ostoista. Vuodeosastolle kohdentuvien palveluiden ostot koostuvat ulkokuntaostoista, paikkapulasta johtuneesta palvelujen ostosta, ICT kulujen noususta, pesulakuluista sekä laboratoriotutkimuksista ja koronanäytteistä. PKL toiminnassa palvelujen ostot koostuvat muista kunnista tulevista palvelujen ostoista kuten Ylä-Savon soten päivystysmaksuista tai muissa kunnissa toteutetuista lapinlahtelaisten vastaanottokäynneistä sekä työvoiman vuokrauksesta sisältäen toukokuun vuokralääkärin ostot ja ostopalvelugeriatrin kulut. Lisäksi PKL palvelujen ostoissa on laboratoriotutkimuksia ja henkilökuljetuksia tavallista enemmän. Lisätalousarviota laadittaessa ei ole huomioitu tuloina koronakulujen korvauksia. Perusterveydenhuollossa lisämäärärahantarve työterveyshuollon korjausten jälkeen on 188 600 €.

 

Erikoissairaanhoidon tulosalueella menot näyttäisivät alittuvan noin 500 000 eurolla.

 

Vanhuspalvelujen tulosalueella tulojen toteutumassa ei näyttäisi olevan suuria muutoksia. Menot ylittyvät henkilösivukulujen ja ostopalvelujen osalta. Vakinaisten palkkojen menot alittavat budjetoidun, mihin vaikuttaa henkilöstön vaihtuvuus ja heikko henkilöstön saatavuustilanne ja kuluvan vuoden työtaistelutilanne. Henkilöstökulujen kokonaisvaikutus pysynee budjetin raameissa. Palvelujen ostoissa ylittyy palvelusetelikustannukset, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon ostopalvelut. Elintarvikkeisiin, lääkkeisiin, hoitotarvikkeisiin ja puhdistusaineisiin ja polttoaineisiin kuluu rahaa odotettua enemmän. Sen sijaan päivätoiminnan ja kotikuntoutuksen menot alittuvat toimintojen oltua ajoittain tauolla. Vanhuspalveluissa lisämäärärahan tarve on 632 700 €.

 

Ruokapalvelujen tulosalueella muutokset on tehty huomioiden ruokapalvelujen Servicalle ulkoistamisen vaikutukset 1.11.2022 alkaen. Muutoin ruokapalvelujen tulosalueen toteutuma on budjetoidun mukainen. Ruokapalvelut alittaa talousarvion 289 000 € ulkoistamisen korjausten jälkeen.

 

Ympärstöterveydenhuollon palvelut ostetaan Siilinjärven kunnalta budjetoidun mukaisesti.

 

Sosiaali- ja terveysosaston talousarviota on tarkennettu siten, että lisätalousarvion tarve on 1 657 200 € €.

 

 

Esittelijä Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

 

Päätösehdotus Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2022 talousarviota liitteen mukasesti.

 

Päätös Palvelulautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2022 talousarviota liitteen mukaisesti.

 

 

Palvelulautakunta 21.11.2022 § 129  

588/02.02.00/2021  

 

 

Valmistelija Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn

 p. 0404883022; anne.walden@lapinlahti.fi

 

Lokakuun ( 16.11.2022 TA rapostoinnin mukainen) 10/2022 tilanteen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan sosiaali- ja terveysosaston talousarviota tulee muuttaa sosiaalityön, vammais- ja kehitysvammapalveluiden, perusterveydenhuollon ja vanhuspalveluiden tulosalueilla liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

 

Sosiaalityön tulosalueella menoja arvioidaan kertyvän talousarviossa arvioitua enemmän palvelujen oston, palkkojen ja muiden kulujen osalta. Palvelujen ostojen ylitys koostuu pääsääntöisesti lastensuojelun ja perhehoidon sijoituskustannuksista. Palkoissa menot ylittyvät sijaisten osalta ja muissa kuluissa rakennusten ja huoneistojen vuokrista/ pakolaistyö, joka oli jäänyt huomiotta edellisessä lisätalousarviossa. Sosiaalityön osalta lisämäärärahan netto tarve on 330 527 €.

 

Vammais- ja kehitysvammapalvelujen tulosalueella tulot alittuvat asiakasmaksulain tuomien muutosten, osittaisten toimintojen taukojen sekä ateriamaksujen muutoksen siirtymisen vuoksi. Menot ylittyvät palkkojen ja henkilöstömenojen osalta johtuen sijaisten palkkakustannuksista sekä Kuel/Tyel ja tapaturmavakuutusmaksujen arvioitua suuremmasta määrästä. Palvelujen ostot ja avustukset ylittyvät asiakkaiden kasvaneen hoidon- ja palveluntarpeen lisääntymisen ja erityishoidon- ja huolenpidon tarpeen jatkuessa edelleen. Vammais- ja kehitysvammapalveluissa lisämäärärahan netto tarve on 270 217 €.

 

 

Perusterveydenhuollon tulosalueella tulot ylittävät muutetun talousarvion, kun korona korvaukset (385 000 €) huomioidaan. Palvelujen ostoissa ylitykset johtuvat mielenterveyspalveluissa ennakoimattomista tehostetun palveluasumisen erityisyksikköjen kustannuksista ja psykologipalvelujen ostoista. Vuodeosastolle kohdentuvien palveluiden ostot koostuvat ulkokuntaostoista, paikkapulasta johtuneesta palvelujen ostosta, ICT kulujen noususta, pesulakuluista sekä laboratoriotutkimuksista ja koronanäytteistä. PKL toiminnassa palvelujen ostot koostuvat muista kunnista tulevista palvelujen ostoista kuten Ylä-Savon soten päivystysmaksuista tai muissa kunnissa toteutetuista lapinlahtelaisten vastaanottokäynneistä sekä työvoiman vuokrauksesta sisältäen toukokuun vuokralääkärin ostot ja ostopalvelugeriatrin kulut. Lisäksi PKL palvelujen ostoissa on laboratoriotutkimuksia ja henkilökuljetuksia tavallista enemmän. Lisätalousarviota laadittaessa ei ole huomioitu tuloina koronakulujen korvauksia.

Palkoissa vakinaisten palkat alittavat talousarvion, mutta sijaismäärärahat ylittyvät, myös hyvinvointialueelle maksettava palkkavelka tulee huomioida palkkamenoissa.

Perusterveydenhuollossa lisämääräraha kulujen osalta on 390 900€.

 

Erikoissairaanhoidon, ruokapalveluiden sekä ympäristöterveydenhuollon tulosalueiden talousarvioihin ei ole ilmennyt uutta muutostarvetta.

 

Vanhuspalvelujen tulosalueella tulojen toteutuma näyttää hieman arvioitua paremmalta, tuloja näyttäisi kertyvän noin 30 000 € arvioitua enemmän. Menot ylittyvät palkkojen, palkkioiden ja palvelusetelien osalta. Tähän vaikuttaa sijaisten tarve, henkilöstön vaihtuvuus ja heikko henkilöstön saatavuustilanne. Palvelujen ostoissa ylittyy palvelusetelikustannukset, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon ostopalvelut. Elintarvikkeisiin, lääkkeisiin, hoitotarvikkeisiin ja puhdistusaineisiin ja polttoaineisiin kuluu rahaa odotettua enemmän. Sen sijaan päivätoiminnan ja kotikuntoutuksen menot alittuvat toimintojen oltua ajoittain tauolla. Vanhuspalveluissa lisämäärärahan netto tarve on 167 000 €.

 

Sosiaali- ja terveysosaston talousarviota on tarkennettu siten, että lisätalousarvion netto tarve on  658 376 €.

 

Oheismateriaalina myös syyskuussa käsitellyn lisätalousarvion materiaali.

 

 

 

 

 

 

Esittelijä Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

 

Päätösehdotus Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2022 talousarviota liitteen mukaisesti.

 

Päätös Palvelulautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2022 talousarviota liitteen mukaisesti.