Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palvelulautakunta
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 132


 

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/SOS-lapsikyläsäätiö sr

 

Palvelulautakunta 21.11.2022 § 132  

587/05.00.00/2022  

 

 

Valmistelija Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldén

 p.0404883022; anne.walden@lapinlahti.fi

 

Yksityisistä sosiaalipalvelusta annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia palveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain § 8:n momentissa 2 edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

 

Lapinlahden kunnan kirjaamoon on 14.11.2022 saapunut tieto yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta Lapinlahden kunnan alueella. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 14.11.2022.

 

SOS-lapsikyläsäätiö sr tuottaa ilmoituksen mukaan  toimeksiantosuhteisen perhehoidon tukipalveluja, sosiaaliohjausta ja tukiperhetoimintaa lapsiperheille. Palvelun kohteena ovat lapset, nuoret ja perheet.

 

Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain § 8:n vaatimukset. SOS-lapsikyläsäätiön vastuuhenkilön --------------- koulutus on sosionomi AMK. Saatujen asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että SOS-lapsikylä sr voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraiset, rekisteröitävät palvelut Lapinlahden kunnan alueella (laki yksitisistä palveluntuottajista 922/2011 § 13).

 

 

Esittelijä Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

 

Päätösehdotus Palvelulautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja toimittaa sen Itä-Suomen Aluehallintoviranomaiselle rekisteröitäväksi.

 

Päätös Palvelulautakunta merkitsi ilmoituksen tiedoksi ja päätti toimittaa sen Itä-Suomen Aluehallintoviranomaiselle rekisteröitäväksi.