Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 45


 

Tuloveroprosentti vuodelle 2023

 

Kunnanhallitus 07.11.2022 § 203 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 4883 011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi, hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 4883 211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi ja taloussihteeri Eeva Saarelainen, 040 4883 031, eeva.saarelainen@lapinlahti.fi

 

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentista. Vuoden 2023 tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallinnolle 17.11.2022 mennessä.

 

Lapinlahden kunnan tuloveroprosentti on vuonna 2022 ollut 21,25 %, jolla veroperustalla kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 27,7 milj. euroa

 

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja siten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Merkittävä osa tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. Näin ollen kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä.

 

Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien määräämisestä on säädetty Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 §:n muuttamisesta annetussa laissa. Vastaavasti on säädetty Verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n muuttamisesta annetussa laissa. Säännöksen tarkoituksena on estää verotuksen kiristyminen sen johdosta, että kuntien tehtävien siirtäminen hyvinvointialueille ja valtion rahoituksen piiriin edellyttää valtion veron korotuksia.

Tuloveroprosentti vuodelle 2023 ilmoitetaan siis prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella.

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.8.2022 § 148 antanut talousraamin hallintokunnille vuoden 2023 talousarvion laatimisen pohjaksi. Vuoden 2023 tuloveroprosentilla 8,61 kertymäennuste on 13,12 milj. euroa. Raami oli laadittu 815 000 euroa ylijäämäiseksi

 

Hallintokunnat ovat valmistelleet tämän raamin pohjalta vuoden 2023 talousarviota.

 

Lautakuntien osalta käsittelyt ovat vielä kesken.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa Lapinlahden kunnan tuloveroprosentiksi 8,61 % vuodelle 2023.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se vahvistaa Lapinlahden kunnan tuloveroprosentiksi 8,61 % vuodelle 2023.

 

 

Valtuusto 14.11.2022 § 45  

563/02.03.01/2022  

 

 

 

Esittelijä Kunnanhallitus 

 

Päätösehdotus Valtuusto vahvistaa Lapinlahden kunnan tuloveroprosentiksi 8,61 % vuodelle 2023.

 

Päätös Yleiskeskustelun aikana puheenvuoron käyttivät kunnanjohtaja Janne Airaksinen ja valtuutettu  Matti Kojo.

Valtuusto vahvisti Lapinlahden kunnan tuloveroprosentiksi 8,61 % vuodelle 2023.