Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 46


 

Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2023

 

Kunnanhallitus 07.11.2022 § 204 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi, hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi ja taloussihteeri Eeva Saarelainen, 040 488 3031, eeva.saarelainen@lapinlahti.fi

 

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista.

 

Kiinteistöverolain (654/1992) 11-14 §:n mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Kiinteistöveroprosentit tulee määrätä vuodelle 2023 seuraavien rajojen puitteissa:

 

-          Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00 %

-          Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,41-1,00 %.

-          Muiden kuin vakituisen asuinrakennusten veroprosentti 0,93-2,00 %

-          Voimalaitosten veroprosentti enintään 0,93-3,1 %.

-          Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00-2,00 %.

-          Rakentamaton rakennuspaikka 2,00-6,00 %

 

Kun yleishyödyllisille yhteisöille ei ole erikseen määrätty kiinteistöveroprosenttia, sovelletaan niihin silloin yleistä kiinteistöveroprosenttia. Mikäli yleishyödyllisiltä yhteisöiltä ei peritä kiinteistöveroa, on valtuuston määrättävä veroprosentiksi 0,00 %.  Lapinlahdella yleishyödyllisille yhteisöille ei ole määrätty erikseen veroprosenttia. Kunnanhallituksen yhteisöille kompensoiman kiinteistöveroavustuksen ehtoja tarkastellaan vuoden 2023 avustusehtoja määriteltäessä.

 

Kunnan alueella on kaksi vesivoimalaa, Atro ja Sälevä. Voimalaitoksille on vahvistettu erilliset veroprosentit, vaikka tällä hetkellä kunnassa olevien voimalaitosten nimellisteho ei yllä tasolle, että erillisprosenttia voitaisiin soveltaa. Jos vesi- tai tuulivoimalaitoksen nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, sovelletaan siihen yleistä kiinteistöveroprosenttia.

 

Vuonna 2022 Lapinlahden kunnan kiinteistöveroprosentit ovat olleet seuraavat:

yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %

vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,60 %

muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,00 %

rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 %

yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti, ei määrätä erikseen

voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin 3,1 %.

 

Esityksessä kiinteistöveroprosentit on säilytetty ennallaan. Esityksen mukaisilla veroprosenteilla kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 2,2 milj. €.

 

Pohjois-Savossa keskimääräiset kiinteistöveroprosentit vuonna 2022 olivat seuraavat:

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,12 %

vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,60 %

muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 1,18 %.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
- vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,60 %
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
- voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin 3,1 %.
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti, ei määrätä erikseen.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
- vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,60 %
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
- voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin 3,1 %.
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti, ei määrätä erikseen.

 

 

Valtuusto 14.11.2022 § 46  

563/02.03.01/2022  

 

 

Esittelijä Kunnanhallitus

 

Päätösehdotus Valtuusto vahvistaa vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
- vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,60 %
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
- voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin 3,1 %.
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti, ei määrätä erikseen. 

 

Päätös Yleiskeskustelun aikana puheenvuoron käyttivät kunnanjohtaja Janne Airaksinen valtuutetut Sari Essayah, Matti Kojo, Marko Rahkola ja Terttu Ruotsalainen.

Valtuusto vahvisti vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
- vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,60 %
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
- voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin 3,1 %.
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti, ei määrätä erikseen.