Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 43


 

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet vuodelle 2023

 

Ympäristölautakunta 14.12.2022 § 43  

627/02.05.00.00/2022  

 

 

Valmistelija         Rakennustarkastaja Raimo Haverinen, 040 488 3751,

          raimo.haverinen@lapinlahti.fi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Nykyinen Lapinlahden kunnan rakennusvalvonnan taksa on ollut voimassa 1.1.2022 alkaen.

 

Kuntaliitto on antanut tammikuussa 2012 suosituksen maksuperusteiksi.

Kuntaliiton mukaan kuntien talouden kannalta rakennusvalvonnan toimintamenot

suositellaan katettavaksi kokonaan rakentajilta perittävillä maksuilla. Riittäviä

maksutuloja tarvitaan rakennusvalvonnan toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Maksujen tarkistamista ja muuttamista suositellaan joka vuosi tehtäväksi

 

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta toteaa, ettei rakennuslupamaksujen korottamiselle ole tarvetta vielä vuoden 2023 alussa.

Perusteluna
Rakennusvalvonnan maksuperusteita joudutaan tarkistamaan uuden rakentamislain hyväksymisen jälkeen vuoden 2023 aikana.

 

Päätös Ympäristölautakunta totesi, ettei rakennuslupamaksujen korottamiselle ole tarvetta vielä vuoden 2023 alussa.

Perusteluna
Rakennusvalvonnan maksuperusteita joudutaan tarkistamaan uuden rakentamislain hyväksymisen jälkeen vuoden 2023 aikana.