Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 45


1 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2022

 

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2022

 

Ympäristölautakunta 14.12.2022 § 45  

626/11.00.00/2022  

 

 

Valmistelija Ympäristöasiantuntija Nita Tuomi, 040 4883 753, nita.tuomi@lapinlahti.fi

 

Ympäristönsuojelulain 168 §:ssä velvoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen laatimaan valvontaohjelma. Valvontaohjelmaan kootaan tiedot luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta.

 

Valvontaohjelma muodostuu laitosluettelosta, joka sisältää laitoskohtaisen, riskinarviointiin perustuvan suunnitelman kalenterivuoden aikana tehtävistä tarkastuksista ja mahdollisista muista suunnitelmallisista valvontatoimenpiteistä. Valvontaohjelma tehdään vuosittain ja se pidetään jatkuvasti ajan tasalla mm. päivittämällä uudet ja poistuvat toiminnat. Ohjelman mukainen valvonta on maksullista.

 

Valvontaohjelman vuosittaisia tarkastuksia määriteltäessä pyritään toimialakohtaisesti priorisoimaan laitokset, joiden viimeisimmästä tarkastuksesta on pisin aika tai joiden riskiluokitus sitä edellyttää. Ohjelman laatimisessa huomioidaan myös valvontatoimenpiteiden riittävän tasainen jakautuminen eri vuosille, jotta valvontaresurssit riittävät suunnitellun valvonnan toteuttamiseen.

 

Ympäristöasiantuntija on laatinut vuodelle 2022 ympäristönsuojelun valvontaohjelman. Yhteenveto edellisen vuoden valvontaohjelman toteutumisesta (vuosi  2021) ja valvontaohjelmasta 2022 on esityslistan liitteenä.

 

 

Esittelijä Ympäristöasiantuntija

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi liitteen mukaisen yhteenvedon ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman toteutumisesta vuonna 2021 ja valvontaohjelmasta 2022.

 

Päätös Ympäristölautakunta merkitsi tiedoksi liitteen mukaisen yhteenvedon ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman toteutumisesta vuonna 2021 ja valvontaohjelmasta 2022.