Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.11.2022/Pykälä 97


2 Käyttötalous TA_2023, Tekninen osasto

 

Teknisen osaston käyttötalous vuodelle 2023

 

Tekninen lautakunta 16.11.2022 § 97  

420/02.02.00/2022  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnanhallitus on 22.8.2022 § 148 määritellyt raamin tekniselle osastolle seuraavasti, tekninen 1 011 000 euroa ja ympäristö 160 000 euroa. Yhteensä raami 1 171 000 euroa. Talousarvio on laadittu nettobudjettina ulkoiset meno. Teknisen osaston raami on huonosti vertailtavissa aikaisempien vuosien raameihin erityisesti kiinteistökeskuksen osalta, koska ulkoiset tulot muuttuvat merkittävästi hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen osalta. Toimintakuluissa on raamissa huomioitu 1,8% palkkojen korotuksiin, määrärahavarausta kiinteistösalkku C:n mukaisiin toimenpiteisiin ja energian hinnannousuun.

 

Talousarvio raamin laadinnan jälkeen on saatu tarkennuttua arviota energian hinnan nousuista ja arviot vuodelle 2023 ovat merkittävästi suuremmat kuin raamin valmistelussa ja tulojen arvioinnin suhteen on tapahtunut tarkennuksia alaspäin. Kaikkiaan energiakustannusten nousu vuonna 2023 on arvioitu noin 350 000 - 400 000 euron suuruiseksi vuoteen 2022 verrattuna tämän hetkisellä käytöllä. Pääsääntöisesti kaikissa muissa menoissa on 5-10% hinnankorotuksia.

 

Talousarviota on pyritty saamaan annetun raamin mukaisesti siinä onnistumatta. Ennen erilaisia toimintojen ja toimenpiteiden karsimista eroa annettuun raamiin koko teknisen osaston osalta oli noin 750 000 euroa. Tämänkin jälkeen energiakustannusten arviot ovat vaihdelleet. Tulojen muodostusta uudelleen tarkastellessa saatiin tilannetta korjattua niin, että karsiminen on lähtenyt noin 650 000 euron ylityksestä. Teknisten palveluiden poikkeama annettuun raamiin on esityksessä -444 377 euroa ja ympäristöpalveluiden +54 248 euroa, koko teknisen osaston ylittäessä raamin 390 000 eurolla.

 

Toimenpiteet, karsimiset,  joilla tähän on päästy on seuraavat:

 

Sähkö- ja lämmitysenergian säästötoimilla arvioitu saatava säästö 125 000 euroa

Ensilumen ladun tekemättä jättäminen 25 000 euroa

Yksityistieavustuksista 20%:n, eli 35 000 euron leikkaaminen.

Kiinteistönhoidon kunnossapidon (pienet kohteiden korjaamiset) ja

Salkku C mukaisten toimenpiteiden pääosin tekemättä jättämisellä arvio säästöstä 75 000 euroa.

 

Laadittu käyttötalousarvio esitys vuodelle 2023 on kooste tulosyksiköittäin laadituista esityksistä. Tulosyksiköt ovat laatineet myös toiminnalliset tavoitteet, jotka liitteenä.

 

TA 2023

Menot

Tulot

Nettomenot

Tekniset palvelut

 

 

 

Tekninen toimi

  -  341 146

     25 000

    -316 146

Liikenneväylät ja yleiset alueet

- 1 033 787

   183 680

    -850 107

Kiinteistökeskus

 -3 753 491

3 749 310

        -4 181

Liikuntalaitos

   -285 263

          320

    -284 943

 

 

 

 

Yhteensä

 -5 413 687

3 958 310

 -1 455 377

 

 

 

 

Ympäristöpalvelut

 

 

 

Rakennusvalvonta

     -98 127

     65 000

      -32 627

Ympäristönsuojelu

     -89 776

     29 500

      -60 276

Ympäristönsuojelu yhteiset

     -11 499

              -

      -11 499

Vss-toimi

       -1 350

              -

        -1 350

 

 

 

 

Yhteensä

   -200 752

   - 94 500

    -105 752

 

 

 

 

Tekninen osasto yhteensä

-5 614 439

4  053 310

 -1 561 129

 

 

 

 

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn vuoden 2023 teknisen osaston käyttötalouden talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi esitetyn vuoden 2023 teknisen osaston käyttötalouden talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.