Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 08.02.2023/Pykälä 3


 

Lausunto Lapinlahden Iso-Petäjämäen tuulivoimapuiston OAS

 

Ympäristölautakunta 08.02.2023 § 3  

468/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Raimo Haverinen, 040 488 3751,

 raimo.haverinen@lapinlahti.fi.

 

Tekninen lautakunta asetti 14.12.2022 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) yleisesti nähtäville ajalle 9.1.2023 - 7.2.2023 ja pyytää siitä ympäristölautakunnan lausuntoa. 

 

Lapinlahden kunnanhallitus on kokouksessaan 12.9.2022 § 161 hyväksynyt ABO Wind Oy:n aloitteen tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimiseksi Lapinlahden Iso-Petäjämäen alueelle.

Osayleiskaavoitettava alue on osa laajempaa aluetta, joka maakuntakaavassa on potentiaalista aluetta tuulisuuden takia. Alue kokonaisuudessaan sijoittuu myös Iisalmen kaupungin puolelle.

Alueelle on suunnitteilla muitakin tuulivoima hankkeita. ABO Wind Oy:n hanke koostuisi noin 18 tuulivoimalasta.

Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana huomioiden kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.

 

Kaavoitusprosessin kanssa rinnakkain tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Tuulivoimaa koskeva osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (Mrl 77a §) voidaan määrätä kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden osalta.

A-Insinöörit Civil Oy on valmistellut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) koskien osayleiskaavoitettavaa aluetta.

 

Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunnittelualue ja sen lähiympäristö on harvaan rakennettu, ja se on luokiteltu (SYKE, Harva ja tiheä taajama-alue mukaan) harvaan asutuksi maaseuduksi.

 

Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.

Oheismateriaalina osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).

 

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa 14.12.2022 päivättyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS)

 

Päätös Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa 14.12.2022 päivättyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS).