Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 08.02.2023/Pykälä 9


 

Lausunto pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaluonnoksille

 

Ympäristölautakunta 08.02.2023 § 9  

60/11.01.02/2023  

 

 

Valmistelija Ympäristöasiantuntija Nita Tuomi

 

Ylä-Savon Vesi Oy pyytää Lapinlahden kunnanhallitukselta, ympäristönsuojeluviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta ja rakennusvalvonnasta lausuntoa Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaluonnoksiin.

 

Projektin aikana päivitettiin Ylä-Savon Vesi Oy:n osakaskuntien eli Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän kuntien aiemmat pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, joita on yhteensä 34 kpl. Kiuruveden pohjavesialueille (4 kpl) ei aiemmin ole tehty suojelusuunnitelmia, joten ne laadittiin tässä projektissa. Projekti aloitettiin marraskuussa 2019 ja saatiin päätökseen syyskuussa 2022.   

Suojelusuunnitelmien tarkoituksena on turvata pohjavesivarantojen säilyminen käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti maankäyttöä pohjavesialueilla.  Ajantasaiset suojelusuunnitelmat ohjaavat mm. maankäyttöä, kaavoitusta ja ympäristönsuojelua pohjavesialueilla. 

 

Suojelusuunnitelmien päivitys oli ajankohtaista, sillä lainsäädännön ja riskitekijöiden osalta niissä oli osin vanhentunutta tietoa. Lisäksi pohjavesialueiden luokitusten muutos vuonna 2018 toi joitakin muutoksia pohjavesialueiden rajauksiin sekä osa pohjavesialueista poistui luokituksesta. Aiemmat suunnitelmat on laadittu vuosien 2007, 2009 ja 2012 aikana.

 

Suojelusuunnitelma koostuu yleisestä osiosta sekä pohjavesialuekohtaisista osioista. Yleinen osio käsittelee laajemmin ja tarkemmin mahdolliset riskitekijät ja -toiminnot, joita pohjavesialueilla voi olla. Yleinen osio soveltuu oppaaksi kaikkiin projektissa mukana olleisiin kuntiin. Suojelusuunnitelman pohjavesialuekohtaiset osiot kohdistuvat tarkemmin kyseessä olevien alueiden riskeihin tai mahdollisiin riskeihin sekä niiden ennalta ehkäisyyn.

 

Esittelijä Ympäristöasiantuntija

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:

Lapinlahden kunnan ympäristöviranomainen huomauttaa seuraavista virheellisistä teksteistä Lapinlahden pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien viranomaisliitteessä:
s. 12-13 Maalämpöjärjestelmät:
Kiinteistö 402-412-------, toimenpidelupa myönnetty 12.5.2006
Kiinteistö 402-412-------, ei maalämpöä
Kiinteistö 402-412------, toimenpidelupa myönnetty 8.1.2014
Kiinteistö 402-412------, lakannut kiinteistö -teksti poistettu
Kiinteistö 402-412------, toimenpidelupa myönnetty 10.8.2011
Kiinteistö 402-412------, toimenpidelupa myönnetty 8.11.2017
Kiinteistö 402-412------, toimenpidelupa myönnetty 1.3.2017
Kiinteistö 402-412------- rakennuslupa myönnetty 20.4.2004
Kiinteistöllä 402-412------ ei käytössä maalämpöä, vaan kevyt polttoöljy

 

 s. 16 Ympäristöluvalliset yritykset:
Lapinlahden Automaalaus ja -korjaus Oy, Viime vuosina hiekkapuhalluksia ei ole tehty ollenkaan kustannusten takia. Yritys on myynnissä tai mahdollisesti lopettamassa toimintaansa.

s. 22 Maalämpöjärjestelmät
Kiinteistö 402-412------, maalämpö
Kiinteistö 402-412-----, koordinaatit N 7033493.713 E 519119.008 maalämpö
Kiinteistö 402-412----, maalämpö

s. 23 Maa-ainesten otto, louhinta ja murskaus
Kiinteistö 402-411------, uusi maa-aineslupa v. 2023 (voimassa 2028)

s. 28 Maa-ainesten otto, louhinta ja murskaus
Kiinteistö 402-425-----, maa-aines- ja ympäristölupa myönnetty v. 2020 (voimassa 2030)

s. 30 Maa-ainesten otto, louhinta ja murskaus
Kiinteistö 402-424-----, oikea kiinteistötunnus 402-402-----, ei voimassaolevaa lupaa

Sisällöllisesti Lapinlahden ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole suunnitelmaan kommentoitavaa.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.