Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 10 

Kiinteistön myynti

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 10  

16/10.00.02.00/2023  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Rami Linna, rami.linna@lapinlahti.fi, 040 4883 701

 

Lapinlahden kunta on saanut 20 500 euron tarjouksen omistamastaan kiinteistöstä 402-412-92-5, Honkaharju, Iisalmentie 325. Honkaharju kuuluu salkutuksen poistettavien kiinteistöjen listalle. Honkaharjusta on vuosien mittaan käyty erilaisia neuvotteluja ja myyntineuvottelujen alkuja, saamatta aikaisemmin kiinnostuneilta varsinaista tarjousta. Honkaharju on pinta-alaltaan 1,77 hehtaarin kiinteistö, jolla sijaitsee vanha osittain purkukunnossa oleva ja osittain perusteellista korjausta vaativa tanssilavarakennus. Kiinteistöllä on vesi-, viemäri- ja sähköliittymä. Tasearvo kiinteistöllä noin 4 000 euroa.

 

Oheismateriaalina tarjoukset kiinteistöstä.

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää myydä kiinteistön 402-412-92-5 tarjouksen tehneelle       20 500 eurolla. Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan kauppakirjan

Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotusta seuraavasti:

Kunnanhallitukselle on toimitettu 12.1.2023 klo 16.30 kiinteistön ostoon liittyen myös toinen tarjous (tarjous 2). Tarjous on jätetty kunnanhallituksen esityslistan julkaisemisen jälkeen.

Tarjouksessa 2 kiinteistöstä tarjotaan 22 000 euroa. Tarjouksessa ei eritellä sitä, mihin käyttötarkoitukseen kiinteistö olisi tulossa.

Tarjouksessa 1 kiinteistöstä tarjotaan 20 500 euroa. Tämän tarjouksen mukaan kiinteistö ostetaan yhteiskuivurin rakentamista varten. Toisena ideana tarjouksen tekijällä on säilyttää Honkaharjun tanssilava nykyisellään ja herätellä se henkiin yksittäisiin tapahtumiin ns. nostalgiamielessä.

Kunnalla on lähtökohtaisesti itsehallintoonsa kuuluva laaja harkintavalta sen suhteen, missä menettelyssä, millä perusteilla, kenelle ja mihin hintaan kunta omaisuuttaan luovuttaa. Kunnalla ei esimerkiksi ole laissa säädettyä velvollisuutta järjestää kiinteistön luovutuksesta tarjouskilpailua eikä myydä kiinteistöä eniten tarjoavalle. Lapinlahden kunnalla ei ole tavanomaiseksi käytännöksi muodostunutta tapaa kiinteän omaisuuden myymisessä. Honkaharjun kiinteistö on ollut pitkään niin sanotussa C-salkussa, jossa on kunnanhallituksen päätöksellä kiinteistöt, joista luovutaan myymällä tai purkamalla. Kunnan halukkuus myydä kyseinen kiinteistö on ollut laajalti tiedossa ja kiinnostuneilla tahoilla on ollut mahdollisuus tehdä kiinteistöstä ostotarjous. Täten voidaan katsoa yhdenvertaisuuden ja tasapuolisen kohtelun kaikille toteutuneen.

Honkaharjun kiinteistön alimmaksi myyntihinnaksi on määritelty 20 000 euroa. Hinnassa on huomioitu rakennuksen osalta merkittävä peruskorjauksen tarve tai purkamisen kustannus. Honkaharjun myynnistä on käyty viimeisen kahden vuoden aikana useita keskusteluja eri tahojen kanssa, saamatta kuitenkaan yhtään ostotarjousta, ennen kuin tarjoaja 1 teki tarjouksen 9.1.2023.

Uusi päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää myydä kiinteistön 402-412-92-5 tarjouksen 1 tehneelle taholle 20 500 eurolla. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan kiinteistölle rakennettava yhteiskuivuri vaikuttaa myönteisesti kunnan elinkeinoelämään ja kauppa on tästäkin näkökulmasta tarkasteltuna kunnan kokonaistaloudellisen edun mukainen. Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan kauppakirjan.
 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti myydä kiinteistön 402-412-92-5 tarjouksen 1 tehneelle taholle 20 500 eurolla. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan kiinteistölle rakennettava yhteiskuivuri vaikuttaa myönteisesti kunnan elinkeinoelämään ja kauppa on tästäkin näkökulmasta tarkasteltuna kunnan kokonaistaloudellisen edun mukainen. Kunnanhallitus valtuutti teknisen johtajan laatimaan kauppakirjan.