Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 5


2 Käyttösuunnitelma2023_kunnanhallitus

 

Kunnanhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelma

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 5  

664/02.02.00/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

 

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2022 § 51 Lapinlahden kunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025. Hallintosäännön 77 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmasta, jossa osoitetaan määrärahat ja tuloarviot tulosalue ja tulosyksikkötasolle sekä tarkennetaan valtuuston asettamia toimenpiteitä ja tavoitteita. Kunnanhallituksen tulosyksiköitä ovat: yleishallinto, kehittämispalvelut, työllistäminen ja projektit.

 

Kunnanhallituksen/lautakunnan alainen viranhaltija päättää tulosyksikön sisällä määrärahojen ja tuloarvioiden kohdentamisesta. Liitteenä olevassa käyttösuunnitelmassa käyttötalouden määrärahat on jaettu

tulosyksiköittäin ja täsmennetty valtuuston asettamien tavoitteiden

toteuttamista.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2023 ja täsmennetyt tavoitteet sekä määrärahojen jakamisen tulosyksikkötasoille liitteen mukaisesti. 

 

Päätös Kunnanhallitus täydensi käyttösuunnitelmaa seuraavasti:
Kunnanhallituksen osallistuu osallisuus ja hyvinvointijaoston työn käynnistämiseen, tukee osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattorin työtä ja kevään aikana laaditaan Hyte -toimenpideohjelma.

Kunnanhallitus toteuttaa yritysvierailuja noin viisi vuoden aikana.
Kunta järjestää yritysfoorumeja yrittäjäjärjestöjen ja kunnan välisen vuoropuhelun kehittämiseksi (4-5 kokousta vuodessa).

Elinkeinoelämän kehittämiseen asetetaan tavoite, että uusia yrityksiä perustetaan enemmän kuin entisiä lakkautuu (tavoite + 10).

Kunnan omistamien yhtiöiden yhteistyön tiivistämisestä, jopa yhdistämisestä tehdään selvitys 30.6.2023 mennessä.

Työllisyyspalveluissa aloittaan yrityskäynnit (työvoimatarpeen määrälliset ja laadulliset tarpeet).

Kunnanhallitus hyväksyi täydennetyn käyttösuunnitelman vuodelle 2023 ja täsmennetyt tavoitteet sekä määrärahojen jakamisen tulosyksikkötasoille liitteen mukaisesti.