Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 24


 

Kuntalaisaloitteet vuonna 2022

 

Kunnanhallitus 30.01.2023 § 24  

28/00.02.00/2023  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kunnan hallintosäännön 167 §:n mukaan "Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa".

 

Kunnan hallintosäännön 168 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty".

 

Vuonna 2022 jätettiin kuusi kuntalaisaloitetta, joista neljä käsiteltiin loppuun vuoden loppuun mennessä ja :

  1. Kuntalaisaloite, Varpaisjärven taajamaan hidasteet, aloitteen on jättänyt 1.7.2021 Jussi Kinnunen. Asianro 76/2022.

 

KH 20.6.2022 § 129

Tekninen lautakunta antoi kunnanhallitukselle tiedoksi, että hidasteiden tarve ja paikat tarkastellaan Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyön yhteydessä 2023 ja esitti valtuustolle hyväksyttäväksi tätä.

 

  1. Kuntalaisaloite, Kasvisruokaa tarjolle kaikille päiville, aloitteen jättänyt 19.3.2019 Kuokka Iida-Liisa ja 10 allekirjoittajaa. Asianro 219/2022.

 

KH 19.4.2022 § 80 Vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä selvitetään toteuttamisen mahdollisuutta. Ravitsemuspalvelut ulkoistettiin 1.11.2022 Servica Oy:lle ja se toteuttaa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti ruokasuosituksia.

3. Kuntalaisaloite, Kuntosalien käyttöaikojen laajentaminen, aloitteen on jättänyt 3.4.2022 Katariina Hattunen ja 68 allekirjoittanutta. Asianro 251/2022.

 

KH 20.6.2022 § 130

Tekninen lautakunta antoi kunnanhallitukselle selvityksen seuraavasti: tekninen toimi selvittää  rakenteellisia- ja teknisiä ratkaisuja, joilla mahdollistettaisiin laajemmat käyttöajat kuntosalitiloissa talousarvion varattujen resurssien puitteissa  sekä  tarkastaa tiedottamisen osalta informaation määrää kunnan nettisivuilla ja kuntosaleilla.

 

Kunnanhallitus esitti tätä valtuustolle hyväksyttäväksi.

  1. Kuntalaisaloite, Linnansalmentien suojateiden turvallisuuden parantaminen, aloitteen jättänyt 27.9.2022 Perttu Ulmanen. Asianro 520/2022.

 

KH 19.12.2022 § 231 Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja totesi, että asia otetaan esille vuonna 2023 alkavassa liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksessä.

  1. Kuntalaisaloite, Nuorisofoorum nimen muutos nuorisovaltuustoksi, aloitteen jättänyt 9.12.2022 Nuorisofoorum. Asianro 644/2022.

 

Aloitetta ei ole käsitelty, koska kuntalaissa 410/2015 nuorten vaikuttaryhmä nimi on nuorisovaltuusto ja muutospäätöstä ei tämän vuoksi tarvita erikseen.

 

Aloitteet, joiden osalta käsittely on kesken:

  1. Kuntalaisaloite, Uimahyppypaikka Lapinlahdelle, aloitteen on jättänyt 10.11.2022 Iippo Salo ja 138 allekirjoittanutta. Asianro 614/2022.

 

KH 19.12.2022 § 233, annettu teknisen lautakunnan valmiseltavaksi 31.3.2023 menessä.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee vastaukset kuntalaisaloitteisiin tiedoksi ja toteaa kuntalaisaloitteet 1-5 loppuun käsitellyiksi.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se merkitsee vastaukset kuntalaisaloitteisiin tiedoksi ja toteaa kuntalaisaloitteet 1-5 loppuun käsitellyiksi.