Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 20 

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä

 

Kunnanhallitus 30.01.2023 § 20  

27/00.04.01/2023  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010, kotoutumislaki) säädetään sopimuksesta kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Kunta voi tehdä mainitun sopimuksen ELY-keskuksen kanssa. Sopimuksella kunta sopii varautumisesta pakolaisten vastaanottoon sekä erityistä tukea tarvitsevien palvelutarpeiden huomioimisesta. Sopimuksella varmistetaan erityisesti kiintiöpakolaisten sekä haavoittuvassa asemassa olevien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja kotikunnan omaavien tilapäistä suojelua saaneiden kuntaan sijoittuminen.

 

Kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä tehty sopimus on kunnan kotouttamisohjelman ohella edellytys kotoutumislaissa säädetyille valtion korvauksille. Kotoutumislain nojalla kunnille maksetaan laskennallista korvausta neljän vuoden ajan kiintiöpakolaisista ja kolmen vuoden ajan muista pakolaisista. Lisäksi kunta voi hakea korvauksia eräistä laissa säädetyistä kustannuksista, joita kunnalle syntyy pakolaisten kotoutumisen edistämisestä. Näitä korvauksia maksetaan kunnille 1.3.2023 alkaen myös niistä tilapäistä suojelua saavista, joiden kotikunta on rekisteröity väestötietojärjestelmään.

 

Valtuuston on 8.10.21019 hyväksynyt kotouttamisohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi ja tukemiseksi.

 

Lapinlahden kunnassa asui joulukuun lopulla 2022 kuntamallin mukaisesti   tilapäistä suojelua saavia ukrainalaisia 56 henkilöä.

 

Sopimuksessa esitetään, että Lapinlahden kunta voi vastaanottaa 10-15 henkilöä vuodessa tilapäistä suojelua saavia ja myönteisen päätöksen saaneita turva-paikanhakijoita.

 

Lisäksi kunta varautuu vastaanottamaan kuntaan omatoimisesti muuttavia, tilapäistä suojelua saavia, oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita tai itsenäisesti toisesta kunnasta muuttavia kiintiöpakolaisia. Kunnalla on oikeus saada/hakea heistä kotoutumislain mukaiset valtion korvaukset.

 

Lapinlahden kunnalla ei ole tällä hetkellä sopimusta kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta, eikä sitä esitä tähän sopimukseen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.