Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 22


 

Vaikuttamistoimielinten toiminta valtuustokaudella 1.2.2023 - 31.5.2025

 

Kunnanhallitus 30.01.2023 § 22  

45/00.00.01.00/2023  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kunnanhallitus on 30.8.2021 § 206 asettanut kunnanvaikuttamiselimet.

 

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen on asetettava vaikuttamistoimielimiksi kuntaan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (§ 26), vanhusneuvosto (§ 27) ja vammaisneuvosto (§ 28). Kunnanhallituksen tulee huolehtia näiden toimintaedellytyksistä.

 

Vaikuttamistoimielinten asettamisella tarkoitetaan sitä, että kunnanhallitus linjaa keskeisiltä osilta sen, miten vaikuttamistoimielimet kootaan ja niiden toimintaedellytykset turvataan.

 

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto koostuu Matin ja Liisan yläkoulun, Varpaisjärven yläkoulun, Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukion ja Portaanpään Kristillisen opiston oppilaskunnan hallitusten edustajista. Oppilaskunnat valitsevat kaksi edustajaa oppilaskunnastaan valtuuston jäseneksi vuodeksi kerrallaan.

 

Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto on yksi osa nuorisolain mukaista nuorten osallisuutta. 

 

Nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä vastaa kunnan nuorisotyö. Nuorisovaltuuston organisoinnista ja toteutuksesta vastaa nuorisotoimessa nimetty ohjaaja, yhteistyössä koulujen oppilaskuntien ohjaajien kanssa.

 

Palvelulautakunta on 26.10.2021 § 131 nimennyt nuorisovaltuuston kummiksi Mikko Hiltusen.

 

Ikäihmistenneuvosto

Ikäihmistenneuvosto koostuu ikäihmisten hyvinvointia edistävistä kolmannen sektorin, esim. yhdistysten ja järjestöjen edustajista. Kyseiset toimijat valitsevat keskuudestaan kukin yhden jäsenen neuvostoon vuodeksi kerrallaan.

 

Vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä vastaa kunnan vanhuspalvelut. Vanhusneuvoston kokouksissa on läsnä vanhustyönjohtaja. Lisäksi vanhuspalvelut osoittaa neuvostolle sihteerin.

 

Palvelulautakunta on 26.10.2021 § 131 nimennyt ikäihmistenneuvoston kummiksi Jarno Kosken.

 

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto koostuu vammaisten hyvinvointia edistävistä kolmannen sektorin, esim. yhdistysten ja järjestöjen edustajista. Kyseiset toimijat valitsevat keskuudestaan kukin kaksi jäsentä neuvostoon vuodeksi kerrallaan.

 

Vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä vastaa kunnan vammais- ja kehitysvammapalvelut. Lisäksi vammais- ja kehitysvammapalvelut osoittaa neuvostolle sihteerin.

 

Palvelulautakunta on 26.10.2021 § 131 nimennyt vammaisneuvoston kummiksi Santtu Väisäsen.

 

Vuoden 2023 alussa kunnan vanhus-, vammais- ja kehitysvammapalvelut siirtyivät Pohjois-Savon hyvinvointialueelle ja ikäihmisten- ja vammaisneuvoston osalta toimintaedellytykset tulee järjestää uudelleen.

 

Lisäksi valtuusto on 12.12.2022 § 52 hyväksyessään hallintosäännön lisännyt kunnanvaikuttamiselimiin lapsi- ja perheneuvoston.

 

Kaikilla kunnan vaikuttamiselimillä on Lapinlahden kunnan hallintosäännön mukaan mahdollisuus nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, joilla on puheoikeus toiminta-alaansa koskevissa asioissa. Edustajille ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa (§111).

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että
1.  ikäihmisten neuvoston toimintaedellytyksistä vastaa hallinto-osasto ja sen sihteerinä toimii hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori,
2.  vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä vastaa hallinto-osasto ja sen sihteerinä toimii hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori,
3. se antaa lapsi- ja perheneuvoston nimeämisen sivistyslautakunnan tehtäväksi ja, että lautakunta nimeää sille vastuupalvelualueen ja kummin sekä osoittaa sille sihteerin,
4. muiden kummeina jatkavat palvelulautakunnan valitsemat kummit,
5. neuvostot päivittävät tai laativat toimintasääntönsä pl. ikäihmisten neuvosto (vahvistettu KH 24.10.2022 § 193) ja toimittavat sen kunnanhallituksen vahvistettavaksi 30.4.2023 mennessä.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti, että
1.  ikäihmisten neuvoston toimintaedellytyksistä vastaa hallinto-osasto ja sen sihteerinä toimii hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori,
2.  vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä vastaa hallinto-osasto ja sen sihteerinä toimii hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori,
3. se antaa lapsi- ja perheneuvoston nimeämisen sivistyslautakunnan tehtäväksi ja, että lautakunta nimeää sille vastuupalvelualueen ja kummin sekä osoittaa sille sihteerin,
4. muiden kummeina jatkavat palvelulautakunnan valitsemat kummit,
5. neuvostot päivittävät tai laativat toimintasääntönsä pl. ikäihmisten neuvosto (vahvistettu KH 24.10.2022 § 193) ja toimittavat sen kunnanhallituksen vahvistettavaksi 30.4.2023 mennessä.