Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 33 

Lausunto pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista 2022

 

Kunnanhallitus 20.02.2023 § 33  

638/11.03.03/2022  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3211, janne.airaksinen@lapinlahti.fi 

 

Ylä-Savon Vesi Oy pyytää Lapinlahden kunnanhallitukselta, ympäristönsuojeluviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta ja rakennusvalvonnasta lausuntoa Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaluonnoksiin.

 

Projektin aikana päivitettiin Ylä-Savon Vesi Oy:n osakaskuntien eli Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän kuntien aiemmat pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, joita on yhteensä 34 kpl. Kiuruveden pohjavesialueille (4 kpl) ei aiemmin ole tehty suojelusuunnitelmia, joten ne laadittiin tässä projektissa. Projekti aloitettiin marraskuussa 2019 ja saatiin päätökseen syyskuussa 2022.   

Suojelusuunnitelmien tarkoituksena on turvata pohjavesivarantojen säilyminen käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti maankäyttöä pohjavesialueilla.  Ajantasaiset suojelusuunnitelmat ohjaavat mm. maankäyttöä, kaavoitusta ja ympäristönsuojelua pohjavesialueilla. 

 

Suojelusuunnitelmien päivitys oli ajankohtaista, sillä lainsäädännön ja riskitekijöiden osalta niissä oli osin vanhentunutta tietoa. Lisäksi pohjavesialueiden luokitusten muutos vuonna 2018 toi joitakin muutoksia pohjavesialueiden rajauksiin sekä osa pohjavesialueista poistui luokituksesta. Aiemmat suunnitelmat on laadittu vuosien 2007, 2009 ja 2012 aikana.

 

Suojelusuunnitelma koostuu yleisestä osiosta sekä pohjavesialuekohtaisista osioista. Yleinen osio käsittelee laajemmin ja tarkemmin mahdolliset riskitekijät ja -toiminnot, joita pohjavesialueilla voi olla. Yleinen osio soveltuu oppaaksi kaikkiin projektissa mukana olleisiin kuntiin. Suojelusuunnitelman pohjavesialuekohtaiset osiot kohdistuvat tarkemmin kyseessä olevien alueiden riskeihin tai mahdollisiin riskeihin sekä niiden ennalta ehkäisyyn.

 

Kunnan ympäristölautakunta on antanut asiasta lausunnon 8.2.2023 § 9: https://dynasty.lapinlahti.fi/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023346-9

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Lapinlahden kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa suunnitelmiin.

 

Päätös Lapinlahden kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa suunnitelmiin.