Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 35


 

Lausunto päivitettyyn alueellisen yhteisen varautumisen malliin

 

Kunnanhallitus 20.02.2023 § 35  

76/00.01.02.00/2023  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3211, janne.airaksinen@lapinlahti.fi

 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen kokonaisturvallisuuslautakunta pyytää lausunnot varautumisverkoston jäseniltä päivitetystä alueellisen yhteisen varautumisen mallista.

 

Hyvinvointialue toteaa saatteena:

 

Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion liikelaitosten sekä hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien, kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. Kokonaisturvallisuuden periaatteella viitataan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana. Kokonaisturvallisuuden hallintaan, eli yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseen kuuluvat uhkiin varautuminen, häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinta sekä niistä toipuminen.

 

Tavoitteena on varautumisen yhteistoimintamalli ja tila, jossa yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuviin uhkiin ja riskeihin on varauduttu. Varautuminen ja valmiussuunnittelu edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä sekä kattavaa varautumisen tietopohjaa. Tiedon ja yhteisten perusteiden avulla saadaan näkymä toimintaympäristön kehittymiseen sekä riskeihin ja uhkiin. Tavoitteena on turvallisuus, eli tila, jossa uhat ja riskit ovat hallittavissa. Varautumisella ja valmiussuunnittelun toimeenpanolla varmistetaan valmius ja suorituskyky suhteessa riskeihin ja uhkiin kaikissa turvallisuustilanteissa. Pohjois-Savon hyvinvointialueen osalta varautumisen ja valmiussuunnittelun perusteet (kokonaisturvallisuuden perusteet) on vahvistanut hyvinvointialueen valtuusto. Varautumiseen on linkitetty muiden muassa EU:n pelastuspalvelumekanismiin kuuluva kansallinen riskiarvio, Pohjois-Savon alueellinen riskiarvio, Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS), sisäisen turvallisuuden strategia sekä kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallintaohjelma.

 

Konsernitasoinen varautuminen sisältää hyvinvointialueen sisäisen konsernitasolla toteutettavan varautumisen ja valmiussuunnittelun sekä konsernin varautumiseen liittyvää ulkoista yhteistyötä. Alueellisessa varautumisessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä yhteiskunnan eri viranomaisten ja toimijoiden välillä. Varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyy mm. kansallinen yhteistyö, yhteistoiminta-alueella tehtävä yhteistyö sekä yhteistyö kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa. Alueellisen yhteisen varautumisen tavoitteena on sen yhteensovittaminen ja alueen toimijoiden vastuulla olevan varautumisen tukeminen. Hyvinvointialueuudistuksessa alueen sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi siirtyivät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen järjestettäväksi.

Uudistuksen myötä myös Pohjois-Savon alueellisen varautumisverkoston rakennetta on tarpeen päivittää. Alueellisen varautumisverkoston tehtävinä olisi edelleenkin alueellisen yhteisen varautumisen yhteensovittaminen ja kehittäminen.

 

Pohjois-Savon hyvinvointialue on määrittänyt oheismateriaalina olevan alueellisen varautumisen mallin luonnoksen salassa pidettäväksi; JulkL 24 § kohta 8.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Lapinlahden kunnanhallitus toteaa, että lausuttavana oleva alueellisen yhteisen varautumisen malli noudattelee kansallisia kokonaisturvallisuuden strategisia periaatteita. Lapinlahden kunnalla ei ole malliin huomautettavaa.

 

Päätös Lapinlahden kunnanhallitus totesi, että lausuttavana oleva alueellisen yhteisen varautumisen malli noudattelee kansallisia kokonaisturvallisuuden strategisia periaatteita. Lapinlahden kunnalla ei ole malliin huomautettavaa.