Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 5 

Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 hyväksyminen

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 9 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen alkoi seudulla konsulttiavusteisesti tammikuussa 2021 ja on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Päätöksenteon valmistelu on vastuutettu kunnille, jotta suunnitelman seuranta ja toteutuminen saadaan varmistumaan.

 

Tausta ja suunnittelukehys

 

Kuopion seudulla liikennejärjestelmätyöllä on pitkät perinteet sekä olemassa olevat toiminta- ja sopimusmallit. Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelman kevyt päivitys on julkaistu vuonna 2014. Suunnitelman seurantaa sekä jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä seudulla on koordinoinut Kuopion seudun liikennestrategiatyöryhmä, johon kuuluvat seudun kuntien edustajien lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon liiton, Liikenneturvan, Traficomin, Väyläviraston sekä Finavian edustajat. Tämän suunnitelman yhteydessä työryhmä on nimetty Kuopion seudun liikennejärjestelmätyöryhmäksi. Työ laadittiin tiiviissä vuorovaikutuksessa Kuopion seudun kaupunkiseutusuunnitelman kanssa. Suunnittelualueeseen kuuluvat MAL-sopimuskuntien Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Suonenjoki, Leppävirta ja Tuusniemi lisäksi Kaavi, Rautalampi, Tervoja ja Vesanto.

 

Suunnitelman tavoitteet

Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen tavoitteena oli strategisen suunnan määrittäminen vuoteen 2040. Lisäksi tavoitteena oli Kuopion seudun liikennejärjestelmän kehittämisen sovittaminen entistä tiiviimmin osaksi maakunnallista ja valtakunnallista liikennejärjestelmätyötä, suunnitelman kanssa samanaikaisesti laadittavan kaupunkiseutusuunnitelman seurantaa sekä MAL-sopimusmenettelyä.

 

Suunnitelman sisältö ja toteuttaminen

 

Suunnitelmassa on määritetty liikennejärjestelmän kehittämisen visio, tavoitteet ja toimenpideohjelma, jonka avulla toimintaa lähdetään ohjaamaan kohti tavoitteita. Suunnitelman toteuttaminen on sovitettu jatkuvan liikennejärjestelmätyön toimintamalliin, millä varmistetaan, että toimenpiteitä edistetään koordinoidusti sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Suunnitelman toteuttaminen pohjautuu aiesopimukseen, joka päivitetään säännöllisesti noin neljän vuoden välein ja viedään sopimusorganisaatioiden (kunnat, ELY-Keskus, maakuntaliitto, Pohjois-Savon hyvinvointialue) päätöksentekoon. Tarkempi toimenpiteiden ohjelmointi tehdään liikennejärjestelmätyöryhmän toimesta vuosittain. Käynnistettävistä seudullisista toimenpiteistä (tarkennettu sisältö, osallistujaorganisaatiot, toteuttamisvastuut, rahoitus ja kustannusjaot) tehdään erilliset päätökset.    

 

Vuorovaikutus

 

Työn kuluessa vuorovaikutus on pyritty hoitamaan laajasti ja tehokkaasti kahden rinnakkain laadittavan seudullisen strategisen tason suunnitelman (KSS /LJS) yhteisillä työryhmäkokouksilla ja työpajoilla. Vuorovaikutuksessa on pyritty huomioimaan myös päättäjien vaihdokset toimikausien vaihtuessa. Aihetta on esitelty uusille päättäjille seutuseminaarissa ja erikseen järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa. Suunnitelmaa on käsitelty KSS- ja LJS-työryhmäkokouksessa sekä asiantuntijatyöpajoissa. Suunnitelmaa on esitelty kuntajohtajakokouksessa ja seutuseminaarissa (10/2022) ennen sen tuomista kuntien hallinnolliseen hyväksymiskäsittelyyn. LJS:aa on käsitelty yhteisten kokousten lisäksi kolmessa erillisessä liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksessa. Suunnitelmaraportti on hyväksytty päätöksentekoon vietäväksi Kuopion seudun liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksessa 5.9.2022.

Kuopion kaupunkiseutusuunnitelmaan ja Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvät kokouskäsittelyt, työpajat, tiedotustilaisuudet ja seminaarit on eritelty liitteessä 1.

 

Vaikutusten arviointi

 

Toimenpideohjelman vaikutukset on arvioitu ja raportoitu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun vaikutusten arvioinnin ohjeistuksen mukaisesti.

 

Lapinlahden kunnan painopisteenä suunnittelutyössä ovat 2.raiteen edunvalvonta tulevaisuuden liikennöintimahdollisuutena. Tärkeää on myös huomioida kehysalueiden kehittämistarpeet ytimen (Kuopio-Siilijärvi) lisäksi.

MAL-sopimukseen esitettyjen liikenteeseen liittyvien toimenpiteiden (Lapinlahden kuormauspaikan siirto, VT5 Siilinjärvi-alapitkä sekä Nerkoon ohitus, Heinäahon pyörätie, Lapinlahti-Varpaisjärvi tie) suunnittelu- ja edunvalvontatyö. Yleisesti perusväylänpidon rahoitustason noston ja keskeisten seudun kannalta isojen väyläinvestointien edistäminen.

 

Lapinlahdella järjestettiin asiasta valtuustoseminaari 12.12.2022.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kuopion
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040:n.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kuopion
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040:n.

 

 

Valtuusto 06.02.2023 § 5  

12/00.04.01/2023  

 

 

Esittelijä kunnanhallitus

 

Päätösehdotus Valtuusto hyväksyy Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040:n.  

 

Päätös Valtuusto hyväksyi Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040:n.