Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 6


 

Virkanimikkeen muutos

 

Kunnanhallitus 30.01.2023 § 23 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Sivistysosaston hallinnon toimintoja on järjestelty uudelleen perustamalla lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmävirka sekä ottamalla uudelleen käyttöön Matin ja Liisan koulun rehtorin virka. Näiden muutoksien lisäksi on tarpeen tarkastella myös muiden hallinnon virkojen/toimien tehtävänkuvia ja nimikkeitä. Tarkastelua tehdään osin sisäisinä järjestelyinä. Kunnan hallintosäännön §71 mukaan tällaisissa tilanteissa virka/toimi voidaan tarvittaessa täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

 

Palvelulautakunta on kokouksessaan 15.12.2022 §141 käsitellyt koulutussuunnittelijan irtisanoutumisen ja päättänyt, ettei koulutussuunnittelijan virkaa laiteta julkiseen hakuun, vaan se täytetään ilman julkista hakumenettelyä. Samalla on todettu, että viran toimenkuvaa sekä virkanimikettä tarkastellaan alkuvuoden 2023 aikana.

 

Koulutussuunnittelijan tehtävänkuva tulee toimintojen järjestelyn myötä muuttumaan aikaisempaan verrattuna niin, ettei nimike enää kuvaa uutta tehtävänkuvaa. Viran uudet tehtävät painottuvat koulukuljetusten lisäksi opetustoiminnan sekä koko sivistystoimen yleiseen hallintoon.

 

Hallintosäännön §50 mukaan valtuusto päättää virkanimikkeen muuttamisesta.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että koulutussuunnittelijan virka muutetaan hallintosihteerin (sivistysosasto) viraksi.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää edelleen valtuustolle, että koulutussuunnittelijan virka muutetaan hallintosihteerin (sivistysosasto) viraksi.

 

 

Valtuusto 06.02.2023 § 6  

46/01.01.03/2023  

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Valtuusto muuttaa koulutussuunnittelijan viran hallintosihteerin (sivistysosasto) viraksi.

 

Päätös Valtuusto muutti koulutussuunnittelijan viran hallintosihteerin (sivistysosasto) viraksi.