Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 64 

Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 2023-2024

 

Kunnanhallitus 13.03.2023 § 64  

623/00.04.01/2021  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Iisalmen seudun työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu, seudullinen TYP-verkosto on toiminut yhdeksän kunnan alueella kuntien, Kelan ja TE-palveluiden yhteistoimintaverkostona toimintakaudet 2016-2018 ja 2019-2021 siten, että sopimus on uusittu kyseisille kolmivuotiskausille. Uudelle toimintakaudelle 2022-2024 sopimus on uusittu (KH 21.12.2021 § 300) ja sopimus on astunut voimaan 1.1.2022. Vuoden 2023 alusta, hyvinvointialueuudistuksen käynnistymisen yhteydessä lakia (1369/2014) ja asetusta (1377/2014) TYP-toiminnasta on muutettu vastaamaan uutta toimijaverkkoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintavastuun siirryttyä kunnilta hyvinvointialueille, myös lakisääteisen TYP-palvelun toteuttaminen muuttuu. Näin ollen toimintakaudelle 2022-2024 laadittu sopimus on muutettava vastaamaan uutta toimintaympäristöä.

 

Sopimusta toimintavuosille 2023-2024 on valmisteltu vuoden 2022 aikana. Sopimuksen pohjana on käytetty alueemme aiempia TYP-yhteistyösopimuksia ja sen viimeistelyä on tehty yhdessä Varkauden seudun TYP-verkoston kanssa huomioiden muiden TYP-alueiden sopimusvalmisteluvaiheet ja valtakunnallinen keskustelu sopimussisällöistä. Sopimusluonnos on ollut TYP-johtoryhmän jäsenillä kommentoitavana 20.1. - 20.2.2023 välisen ajan, ja toimitettu nyt organisaatioille päätöskäsittelyyn.

 

Yhteistyösopimuksen pääasiallinen muutos on toimijaverkostomuutos: Iisalmen seudun TYP- verkoston yhteistyösopimuksessa sopijaosapuoleksi ja yhteisten kustannusten jakajaksi on lisätty Pohjois-Savon hyvinvointialue ja poistettu toimintansa päättänyt Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. TYP- toiminnan paikallinen ja alueellinen toteuttaminen ei uusitussa sopimuksessa muutu. Jokaisen kunnan on kuuluttava johonkin TYP-alueeseen, ja siten kunnat toimivat edelleen verkostossa ja ovat oikeutettuja johtoryhmätyöskentelyyn. Johtoryhmän asettaa Pohjois-Savon TE-toimisto kuultuaan alueen toimijoita, ja TYP-johtoryhmän nimeäminen toteutetaan päätöskäsittelyn jälkeen. Johtoryhmän nimeämisasiakirja toimitetaan sopimuksen liitteeksi myöhemmin.

 

Iisalmen seudun TYP-verkoston yhteistyösopimus vuosille 2023-2024 korvaa aiemmin hyväksytyn sopimuksen toimintakaudelle 2022-2024. Yhteistyösopimus on määräaikainen perustuen aiemman sopimuksen toimintakauteen ja työllisyyden kuntakokeilujen voimassaolojaksoon.

 

Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti hyväksymiskäsittelyn jälkeen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:
1. hyväksyä yhteistyösopimuksen toimintakaudelle 1.1.2023 - 31.12.2024.

2. nimetä aiemman päätöksen mukaisesti TYP-johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi työllisyyskoordinaattorin ja varajäseneksi hallintojohtajan.

3. oikeuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti:
1. hyväksyä yhteistyösopimuksen toimintakaudelle 1.1.2023 - 31.12.2024.

2. nimetä aiemman päätöksen mukaisesti TYP-johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi työllisyyskoordinaattorin ja varajäseneksi hallintojohtajan.

3. oikeuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.