Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 60


 

 

Kunnanhallitus 13.03.2023 § 60  

91/01.01.01.00/2023  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi

 

Kunnanjohtaja Janne Airaksinen on hakenut vuosilomaa ajalle 31.3. - 13.5.2023 ja sanoutunut irti kunnanjohtajan virasta 14.5.2023 alkaen. Kunnanhallitus on julistanut kunnanjohtajan viran haettavaksi (KH 6.3.2023 § 51) ja uuden kunnanjohtajan tulisi ottaa virka vastaan 1.8.2023 alkaen.

 

Lapinlahdenhallinto säännön 13 §:n mukaan kunnanjohtajan ollessa esteellinen tai poissa hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä hallintojohtaja. Sijaisuustarpeen ollessa pidempi kuin vuosiloma tai jos virka on avoinna, päättää kunnanhallitus erikseen tehtävän hoitamisesta.

 

Kunnanjohtaja, kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ovat

neuvotelleet hallintojohtajan kanssa kunnanjohtajan tehtävien hoitamisesta sekä palkkauksesta kunnanjohtajan vuosiloman ja kunnanjohtajan valintaprosessin aikana. Sijaisuus kestää siihen saakka, kunnes kunnanjohtajaksi valittu henkilö aloittaa tehtävässä. Hallintojohtaja Ulla Nikulainen on antanut suostumuksensa järjestelyihin.

 

Kunnanjohtajan ja kunnanjohtajan sijaisen palkasta päättää kunnanhallitus. Kunnanjohtaja on neuvotellut hallintojohtajan kanssa palkkion suuruudesta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää
1. nimetä kunnanjohtajan sijaiseksi hallintojohtaja Ulla Nikulaisen ajalle 31.3.- 31.7.2023 tai siihen saakka, kunnes kunnanjohtajaksi valittu henkilö aloittaa tehtävässä.

2. maksaa hallintojohtajalle kokonaispalkkana 8 000 euroa/kk kunnanjohtajan
viran sijaistamisen ajalta 1.4. - 31.7.2023 tai siihen saakka, kunnes
kunnanjohtajaksi valittu henkilö aloittaa tehtävässä.

3. että sijaisuusaikana kunnanhallituksen puheenjohtajan roolia vahvistetaan elinkeinoasioiden hoidossa ja erilaisiin sidosryhmätapahtumiin osallistumisessa. Lisäksi kunnanhallituksen pj. toimii kunnan johtoryhmän puheenjohtajana ajalla 31.3. - 31.7.2023 tai siihen saakka, kunnes kunnanjohtajaksi valittu henkilö aloittaa tehtävässä.
 

Päätös Kunnanhallitus päätti
1. nimetä kunnanjohtajan sijaiseksi hallintojohtaja Ulla Nikulaisen ajalle 31.3.- 31.7.2023 tai siihen saakka, kunnes kunnanjohtajaksi valittu henkilö aloittaa tehtävässä.

2. maksaa hallintojohtajalle kokonaispalkkana 8 000 euroa/kk kunnanjohtajan
viran sijaistamisen ajalta 1.4. - 31.7.2023 tai siihen saakka, kunnes
kunnanjohtajaksi valittu henkilö aloittaa tehtävässä.

3. että sijaisuusaikana kunnanhallituksen puheenjohtajan roolia vahvistetaan elinkeinoasioiden hoidossa ja erilaisiin sidosryhmätapahtumiin osallistumisessa. Lisäksi kunnanhallituksen pj. toimii kunnan johtoryhmän puheenjohtajana ajalla 31.3. - 31.7.2023 tai siihen saakka, kunnes kunnanjohtajaksi valittu henkilö aloittaa tehtävässä.

Pöytäkirjamerkintä: hallintojohtaja Ulla Nikulainen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Virranta poistuivat esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Pöytäkirjamerkintä 2: Pöytäkirjapitäjänä asiankäsittelyn ajan toimi kunnanjohtaja Janne Airaksinen ja puheenjohtajana Terttu Ruotsalainen.