Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.02.2023/Pykälä 47


 

Valintaryhmän nimeäminen valmistelemaan kunnanjohtajan valintaa

 

Kunnanhallitus 27.02.2023 § 47  

91/01.01.01.00/2023  

 

 

Valmistelija kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Virranta, 040 037 1094

 

Kunnanjohtaja Janne Airaksinen on ilmoittanut 21.2.2023 irtisanoutuvansa kunnanjohtajan virasta 14.5.2023 alkaen.

 

 

Kunnanjohtajan valintaa valmistelee kunnanhallitus (hallintosääntö §:t 52, 53, 54)

 

Hallintosäännön 21 § kohdan 19 mukaan kunnanhallitus määrää hallintosäännön 54 §:n tarkoittaman valmisteluryhmän valmistelemaan kunnanjohtajan valintaa.

(Kunnanjohtajan valinnassa valintaryhmän kokoonpanosta ja nimeämisestä päättää kunnanhallitus.)

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on tiedottanut valmisteluprosessista valtuustoryhmien puheenjohtajia 21.2.2023.

 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön 158 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

 

Esittelijä kunnanhallituksen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1. perustaa väliaikaisen valintaryhmän kunnanjohtajan rekrytoinnin valmisteluun.

Kunnanhallitus velvoittaa

2. valintaryhmää laatimaan luonnoksen hakuilmoitukseksi ja tekemään kunnanhallitukselle esityksen virankelpoisuusvaatimuksista ja palvelusuhteen ehdoista sekä laatimaan aikataulun hakuprosessin etenemisestä.

Kunnanhallitus valtuuttaa valintaryhmän

3. päättämään, missä laajuudessa konsulttipalveluita käytetään rekrytointiprosessin aikana.
4. tekemään esityksen kunnanhallitukselle haastateltavista henkilöistä sekä soveltuvuustesteihin lähetettävistä henkilöistä. Haastattelut suoritetaan konsultin johdolla valintaryhmän, kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien toimesta.

Kunnanhallitus velvoittaa valintaryhmän
5. raportoimaan kunnanhallitukselle rekrytointiprosessin etenemisestä ja
6. tekemään esityksen kunnanhallitukselle valittavasta henkilöstä ja mahdollisesta varahenkilöstä.

Kunnanhallitus
7. nimeää valintaryhmän jäsenet. Valintaryhmä muodostetaan yhdestä kunkin valtuustoryhmän edustajasta, kunnanhallituksen puheenjohtajasta sekä valtuuston puheenjohtajasta. Kunnanhallitus nimeää valintaryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
8. valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään hankintapäätöksen rekrytoinnissa käytettävistä konsulttipalveluista.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti

1. perustaa väliaikaisen valintaryhmän kunnanjohtajan rekrytoinnin valmisteluun.

Kunnanhallitus velvoitti

2. valintaryhmää laatimaan luonnoksen hakuilmoitukseksi ja tekemään kunnanhallitukselle esityksen virankelpoisuusvaatimuksista ja palvelusuhteen ehdoista sekä laatimaan aikataulun hakuprosessin etenemisestä.

Kunnanhallitus valtuutti valintaryhmän

3. päättämään, missä laajuudessa konsulttipalveluita käytetään rekrytointiprosessin aikana.
4. tekemään esityksen kunnanhallitukselle haastateltavista henkilöistä sekä soveltuvuustesteihin lähetettävistä henkilöistä. Haastattelut suoritetaan konsultin johdolla työryhmän, kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien toimesta.

Kunnanhallitus velvoitti valintaryhmän
5. raportoimaan kunnanhallitukselle rekrytointiprosessin etenemisestä ja
6. tekemään esityksen kunnanhallitukselle valittavasta henkilöstä ja mahdollisesta varahenkilöstä.

Kunnanhallitus
7. nimesi valintaryhmään jäseniksi Terttu Ruotsalaisen, Jarno Kosken, Matti Kojon, Pave Hirvosen, Anu Sorjosen, Jorma Rannion, Kari Virrannan, Minna Rissasen ja Jouni Majalan. Kunnanhallitus nimesi valintaryhmän puheenjohtajaksi Kari Virrannan ja varapuheenjohtajaksi Minna Rissasen. Valintaryhmän sihteerinä toimii Terttu Ruotsalainen.
8. valtuutti hallintojohtajan hyväksymään hankintapäätöksen rekrytoinnissa käytettävistä konsulttipalveluista.