Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.03.2023/Pykälä 79


6 Myönnettävät_avustukset_2023

 

Toiminta- ja kehittämisavustusten myöntäminen vuonna 2023

 

Kunnanhallitus/Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto 13.03.2023 § 11 

 

 

 

Valmistelija hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori Eliisa Girsèn, 040 488 3185, eliisa.girsen@lapilahti.fi

 

Vuoden 2023 talousarviossa on kaikkiin eri avustusmuotoihin varattu 162 400 euron määräraha. Määräraha on varattu yleishallinnon tulosalueelle. Talousarvion mukaan kunnanhallitus päättää avustusten jakamisesta ja kohdentamisesta eri avustusmuotojen kesken seuraavat ehdot huomioiden:

- toiminta- ja kehittämisavustuksiin on käytettävä vähintään 65 000 €

- liikunta-avustuksiin on käytettävä vähintään 40 000 €

- kulttuuriavustuksiin on käytettävä vähintään 8 000 €

- nuorisoavustuksiin on käytettävä vähintään 10 000 €.

 

Avustusten jakamisessa noudatetaan avustussääntöä (KH 16.1.2023 § 4).                                         

Avustusmäärärahoja ei käytetä investointien rahoittamiseen. Näiden hankkeiden osalta ensisijainen rahoituslähde on Ylä-Savon Veturin hankerahoitus. Tarvittaessa Lapinlahden kunta myöntää yhteisöille ns. välirahoitusta Veturin hankkeiden toteuttamiseen. Vastaava välirahoitus on mahdollinen työllistettäessä palkkatuelle työttömiä yhdistyksen palvelukseen.

 

Vuoden 2023 kaikki avustukset ovat olleet julkisesti haettavana. Haku on koskenut kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja toiminta- ja kehittämisavustuksia. Yleisavustusten osana on ollut mahdollista hakea kiinteistöverokompensaatiota. Hakuaika päättyi 28.2.2023. Kuntaan saapuneiden hakemusten yhteisarvo on noin 194 222 euroa.

 

Oheismateriaalina on yhteenveto kaikkien eri avustusmuotojen hakemuksista ja alustavat esitykset avustusten jakamiseen. Kunkin avustusmuodon osalta päätökset tehdään erikseen. Tässä pykälässä tehdään esitys vain toiminta- ja kehittämisavustusten jakamisesta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto tekee esityksen kunnanhallitukselle toiminta- ja kehittämisavustusten jakamisesta vuodelle 2023.

 

Päätös Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että toiminta- ja kehittämisavustuksia myönnetään vuonna 2023 yhteensä 73 394 euroa, josta kiinteistöveroihin 14 494 euroa ja toiminta-avustuksiin 57 900 euroa oheismateriaalin mukaisesti.

 

Pöytäkirjamerkintä: Ulla Nikulainen museosäätiön hallituksen jäsenenä ja Minna Rissanen Koskenniemen seuratupa Ry:n osalta (omainen hallituksen jäsen) sekä Kaskikuusen omakotiyhdistys ry:n hallituksen jäsenenä poistuivat kokouksesta esteellisenä ko. avustusten jaon käsittelyn ajaksi.

 

Pöytäkirjamerkintä 2: Pöytäkirjapitäjänä tässä pykälässä toimi kunnanjohtaja Janne Airaksinen ja pykälä tarkastettiin heti.

 

  

 

 

Kunnanhallitus 30.03.2023 § 79  

665/02.05.01.00/2022  

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää toiminta- ja kehittämisavustuksia yhteensä 73 394 euroa, josta kiinteistöveroihin 14 494 euroa ja toiminta-avustuksiin 57 900 euroa liitteen mukaisesti vuodelle 2023.

 

Päätös Kunnanhallitus myönsi toiminta- ja kehittämisavustuksia yhteensä 73 394 euroa, josta kiinteistöveroihin 14 494 euroa ja toiminta-avustuksiin 57 900 euroa liitteen mukaisesti vuodelle 2023.

Pöytäkirjamerkintä: Ulla Nikulainen Halosten museosäätiön hallituksen jäsenenä ja Minna Rissanen Koskenniemen seuratupa Ry:n (omainen hallituksen jäsen) sekä Kaskikuusen omakotiyhdistys ry:n hallituksen jäsenenä sekä Heidi Tuovinen Karsanlahden kyläyhdistyksen johtokunnan  jäsenenä poistuivat kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. 

Pöytäkirjamerkintä 2: Pöytäkirjapitäjänä tässä pykälässä toimi kunnanjohtaja Janne Airaksinen ja pykälä tarkastettiin heti.