Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.03.2023/Pykälä 80 

Valmiussuunnitelman yleisen osan hyväksyminen

 

Kunnanhallitus 30.03.2023 § 80  

136/09.06.00/2023  

 

 

Valmistelija kuntatekniikkapäällikkö, valmiuspäällikkö Miikka Hietanen, 040 488 3711, miikka.hietanen@lapinlahti.fi

 

Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa (valmiuslaki 1552/2011 12 §)

 

Kukin viranomainen huolehtii poikkeusolojen väestönsuojelutehtäviin tarvitsemansa henkilöstön varaamisesta ja kouluttamisesta. Kunnan viranomaisen, laitoksen ja liikelaitoksen sekä muun julkisyhteisön vastuulla olevat väestönsuojelutehtävät ja niihin varautuminen kuuluvat niissä palvelevan viran- tai toimenhaltijan virkavelvollisuuksiin ja työsopimussuhteessa olevan henkilön tehtäviin. Edellä sanottu koskee myös näiden tehtävien suorittamista varten tarpeelliseen koulutukseen osallistumista (pelastuslaki 379/2011 64-65 §).

 

Lapinlahden kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa on päivitetty. Suunnitelman päivitys on toteutettu valmiuspäällikön koordinoimana yhteistyössä kunnanjohtajan ja valmiusjohtoryhmän kanssa. Lapinlahden kunnan valmiussuunnitelma jakautuu yleiseen osaan ja toimialakohtaisiin suunnitelmiin. Valmiussuunnitelman yleinen osa sisältää kuvauksen kunnan varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, kuvauksen kunnan ydintehtävistä ja kriittistä toiminnoista, yhteenvedon alueen uhkamalleista sekä eri toimialojen valmiussuunnitelmien tavoitteista ja toimenpiteistä. Lisäksi yleiseen osaan kuuluu keskeisenä osana toimintamalli ja ohjeistus kunnan kriisijohtamisen periaatteista eri tilanteissa.

 

Valmiussuunnitelman yleinen osa ohjaa varautumistyötä ja antaa suuntaviivat toimialakohtaisten operatiivisten valmiussuunnitelmien laadintaan sekä ylläpitoon. Eri palvelualueet ja yksiköt varautuvat häiriö- ja poikkeusolojen johtamiseen ja tehtäviin omilla valmius- ja jatkuvuussuunnitelmilla, kiinteistökohtaisilla pelastussuunnitelmilla, resurssoinnilla ja harjoittelulla. Palvelualueet ottavat varautumisessaan huomioon myös ulkoistetut palvelut sekä yhteistyön eri sidosryhmien kanssa. Varautumisesta huolehtiminen on päivittäistä eri toimijoiden yhteisvastuullista toimintaa.

 

Valmiussuunnitelman yleinen osa on laadittu siten, että sitä voidaan käsitellä julkisena asiakirjana.

 

Valmiussuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään tarvittavilta osin vähintään kerran valtuustokaudessa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy valmiussuunnitelman yleisen osan.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi valmiussuunnitelman yleisen osan.