Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.03.2023/Pykälä 81 

Viestintäsuunnitelma

 

Kunnanhallitus 30.03.2023 § 81  

138/07.02.00/2023  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Osana Lapinlahden kuntastrategiaa on laadittu kunnan viestintäsuunnitelma. Suunnitelmaa työstettiin kahdessa työpajassa 30.8.2022 ja 27.9.2022. Näiden kautta jalostetiin suunnitelma sekä laadittiin tiivistelmä tukemaan arjen viestintätyötä.

 

Lapinlahden kunnan viestinnän perustehtävänä on tarjota tietoa kunnan toiminnasta, palveluista, suunnitelmista ja päämääristä. Näin luodaan edellytyksiä kuntalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle kunnan toimintaan sekä lisätään keskustelua ja asioiden käsittelyn avoimuutta. Kunnan viestinnän tehtävänä on myös tukea johtamista ja Lapinlahden kunnan kehittymistä kuntastrategian mukaisesti. Viestinnän avulla huolehditaan Lapinlahden aseman vahvistamisesta tekemällä Lapinlahtea ja sen vahvuuksia tunnetuksi.

 

Viestintäsuunnitelman on tarkoitus toimia koko Lapinlahden kunnan yhtenäisen viestinnän ja sen kehittämisen työkaluna. Suunnitelma auttaa viestinnän käytännön töiden suunnittelussa ja tekemisessä sekä ohjaa priorisoimaan tekemistä. Viestintäohje auttaa huomioimaan eri viestintäkanavat sekä yhteistyö- ja kohderyhmät. Se ohjaa myös Lapinlahden arvojen ja merkityksien viestimisessä ulkoisesti ja sisäisesti. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Sen päivittämisestä vastaa hallintojohtaja yhdessä viestintätiimin kanssa.

 

Strateginen viestintä on linjassa Lapinlahden kuntastrategian - tavoitteiden, arvojen vision ja mission kanssa ja tukee kunnan toiminnallisia tavoitteita. Viestinnän on oltava strategista ja suunnitelmallista, ei sattumanvaraisia tai fiiliksenmukaisia viestintätoimintoja, vaan tarkoituksenmukaisuutta.

Kunnan strategiset tavoitteet koskettavat kaikkia kunnan työntekijöitä.  

Keskustellen saadaan yhteinen ymmärrys, mitä se strategia kenenkin työntekijän kohdalla tarkoittaa.

 

Viestinnän tehtävänä on jakaa tietoa ymmärrettävästi ja vuorovaikutteisesti. Näin jokainen tietää oman roolinsa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Ja visuaalinen viestintä on erottamaton osa strategista viestintää. Visuaalisuudella tuetaan brändi-identiteettiä ja visualisoidaan informaatiota ja arvoja konkreettiseen muotoon.

 

Kunnanhallintosäännön 5 § mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.

 

Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy viestintäsuunnitelman.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi viestintäsuunnitelman.