Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.03.2023/Pykälä 72


1 Tilinpäätös_ja_toimintakertomus_2022

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

 

Kunnanhallitus 30.03.2023 § 72  

134/02.06.01/2023  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 4883 011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi, taloussihteeri Eeva Saarelainen 040 4883031, eeva.saarelainen@lapinlahti.fi, hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

 

Lapinlahden kunnan vuoden 2022 tilinpäätös osoittaa alijäämää n. 2,4 milj. euroa. Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2022 oli tehty n. 80 000 euroa ylijäämäiseksi.

Kunnan taseeseen on alijäämää vuoden 2022 lopussa 0,6 milj. euroa.

 

Toimintakulut (ulkoiset) kasvoivat vuoteen 2021 verrattuna 4,3 % eli 3,1 milj. euroa. Suurin euromääräinen kasvu oli palveluiden ostoissa 3,2 milj. €. Toimintakulut ylittävät alkuperäisen talousarvion noin 2,9 milj. eurolla.? Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna merkittävimmät ylitykset tapahtuivat sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 

Toimintatuottojen (ulkoiset) toteutuma oli 8,5 milj. euroa, joka on noin 0,3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2021.? Tuottojen vähenemiseen vaikutti edelleen korona, jonka vuoksi asiakaspalvelut ei terveyshuollossa varsinkaan alku vuonna 2022 toimineet normaalisti.

 

Verotuloja kertyi 33,3 miljoonaa euroa ja se on noin 1,4 milj. euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin ja 0,6 milj. euroa enemmän muutettuun talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksia kertyi 33,6 milj. euroa. Rahoitustuloja kertyi noin 1,7 milj. euroa ja -kuluja 0,3 milj. euroa. Rahoitustulot kasvoivat noin 0,3 milj. eurolla vuodesta -21. Rahoituskulut kasvoivat hieman vuodesta -21 tasolla. Poistojen suuruus on 3,3 miljoonaa euroa.

 

Investointien suuruus vuonna -22 oli 4,29 miljoonaa euroa. Merkittävin investointikohde oli Matin ja Liisan yläkoulun saneeraus.

 

Kunnan lainamäärä on vuoden -22 lopussa 4 170  €/asukas ja se kasvoi edellisestä vuodesta 68 €/asukas. Kunnan omavaraisuusaste laski 42,1 % (v. 2021 44,3 %). Suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi hieman 62,6 %:sta 62,7 %:iin.

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä esitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja konsernissa. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selvitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Oheismateriaalina ovat toimintakertomus vuodelta 2022 (luonnos).

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää
1) allekirjoittaa kunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi,
2) oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia,
3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan arvioinnin jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä 2 442 374 euroa kirjataan yli/alijäämätilille taseeseen. 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti
1) allekirjoittaa kunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi,
2) oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia,
3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan arvioinnin jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä 2 442 374 euroa kirjataan yli/alijäämätilille taseeseen.