Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.03.2023/Pykälä 77


4 Myönnettävät_avustukset_2023

 

Liikunta-avustusten myöntäminen vuonna 2023

 

Kunnanhallitus/Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto 13.03.2023 § 9 

 

 

 

Valmistelija hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori Eliisa Girsèn, 040 488 3185, eliisa.girsen@lapilahti.fi, hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Vuoden 2023 talousarviossa on kaikkiin eri avustusmuotoihin varattu 162 400 euron määräraha. Määräraha on varattu yleishallinnon tulosalueelle. Talousarvion mukaan kunnanhallitus päättää avustusten jakamisesta ja kohdentamisesta eri avustusmuotojen kesken seuraavat ehdot huomioiden:

- toiminta- ja kehittämisavustuksiin on käytettävä vähintään 65 000 €

- liikunta-avustuksiin on käytettävä vähintään 40 000 €

- kulttuuriavustuksiin on käytettävä vähintään 8 000 €

- nuorisoavustuksiin on käytettävä vähintään 10 000 €.

 

Avustusten jakamisessa noudatetaan avustussääntöä (KH 16.1.2023 § 4).                                         

Avustusmäärärahoja ei käytetä investointien rahoittamiseen. Näiden hankkeiden osalta ensisijainen rahoituslähde on Ylä-Savon Veturin hankerahoitus. Tarvittaessa Lapinlahden kunta myöntää yhteisöille ns. välirahoitusta Veturin hankkeiden toteuttamiseen. Vastaava välirahoitus on mahdollinen työllistettäessä palkkatuelle työttömiä yhdistyksen palvelukseen.

 

Vuoden 2023 kaikki avustukset ovat olleet julkisesti haettavana. Haku on koskenut kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja toiminta- ja kehittämisavustuksia. Yleisavustusten osana on ollut mahdollista hakea kiinteistöverokompensaatiota. Hakuaika päättyi 28.2.2023. Kuntaan saapuneiden hakemusten yhteisarvo on noin 194 222 euroa.

 

Oheismateriaalina on yhteenveto kaikkien eri avustusmuotojen hakemuksista ja alustavat esitykset avustusten jakamiseen. Kunkin avustusmuodon osalta päätökset tehdään erikseen. Tässä pykälässä tehdään esitys vain liikunta-avustusten jakamisesta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto tekee esityksen kunnanhallitukselle liikunta-avustusten jakamisesta vuodelle 2023.

 

Päätös Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että liikunta-avustuksia myönnetään vuonna 2023 yhteensä 61 300 euroa oheismateriaalin mukaisesti.

Mikäli kunnanhallitus hyväksyy Lapinlahden Jäähalli Oy:lle esitetyn avustuksen, tulee yhteistyösopimus uusia.

Pöytäkirja merkintä: Minna Forsberg ei osallistunut esteellisenä liikunta-avustusten käsittelyn, koska toimii Lapinlahden liikkujat ry hallituksen varajäsenenä.

 

 

Kunnanhallitus 30.03.2023 § 77  

665/02.05.01.00/2022  

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää liikunta-avustuksia yhteensä 61 300 euroa liitteen mukaisesti vuodelle 2023.

Mikäli kunnanhallitus myöntää Lapinlahden Jäähalli Oy:lle avustuksen, valtuuttaa se kunnanjohtajan valmistelemaan yhteistyösopimuksen päivittämiseen  yhtiön kanssa.

 

Päätös Kunnanhallitus myönsi liikunta-avustuksia yhteensä 61 300 euroa liitteen mukaisesti vuodelle 2023.

Kunnanhallitus valtuutti vs. kunnanjohtajan valmistelemaan yhteistyösopimuksen päivittämiseen Lapinlahden Jäähalli Oy:n kanssa.

Pöytäkirjamerkintä: Heidi Tuovinen poistui esteellisenä (Varpaisjärven Vireen hallituksen jäsen) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.