Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 18.04.2023/Pykälä 14


 

Sivistyslautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2023 - 31.5.2025

 

Kunnanhallitus 13.03.2023 § 56 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kuntalain (2015/410) 30 §:n 2 mom. mukaan valtuusto voi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia ja niihin jaostoja.

Hallintosäännön 9 §:n mukaan Lapinlahden kunnassa on seuraavat lautakunnat:

- Sivistyslautakunta, 7 jäsentä.

- Tekninen lautakunta, 7 jäsentä.

- Ympäristölautakunta, 7 jäsentä.

- Keskusvaalilautakunta, 5 jäsentä.

 

Lautakuntien ja niiden alaisten jaostojen toimikausi on valtuustokausi, ellei valtuusto valinnan yhteydessä toisin päätä.

 

Valtuusto valitsee lautakuntien varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan tulee olla valtuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa, jonka varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.

 

Kuntalain (410/2015) 71 §:n mukaan yleinen vaalikelpoisuus kunnan luottamustoimeen edellyttää, että henkilön kotikunta on asianomainen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain perusteella. Henkilö ei saa olla vajaavaltainen.

 

Kuntalain (410/2015) 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
  2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
  3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Lapinlahden valtuusto päätti 17.8.2021 § 38 palvelulautakunnan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023 ja valitsi lautakuntaa jäsenet seuraavasti:

 

varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

 

 

Valta Antti

Sonninen Jorma

Kainulainen Niina

Tissari Anne

Rusanen Paula

Tuhkanen Helmimarja

Santtu Väisänen

Marco Vornanen

Sipiläinen Johanna

Kolari Ulla

Koski Jarno

Halonen Juha

Hiltunen Mikko

Kasurinen Pekka

 

Valtuusto valitsi puheenjohtajaksi Antti Vallan ja varapuheenjohtajaksi Niina Kainulaisen.

 

Lapinlahden hallintosäännössä (Valt 12.12.2022 § 52) palvelulautakunnan nimi on muutettu sivistyslautakunnaksi.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025.

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää, että valtuusto valitsee sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

 

 

Valtuusto 18.04.2023 § 14  

530/00.00.01.00/2021  

 

 

Esittelijä kunnanhallitus

 

Päätösehdotus Valtuusto valitsee sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025.

Lisäksi valtuusto valitsee sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Valtuusto valitsi sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025 suraavasti:

varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Valta Antti

Sonninen Jorma

Kainulainen Niina

Tissari Anne

Rusanen Paula

Tuhkanen Helmimarja

Santtu Väisänen

Marco Vornanen

Miettinen Anni

Kolari Ulla

Koski Jarno

Halonen Juha

Kasurinen Pekka

Jääskeläinen Minna

 

Valtuusto valitsi sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi Antti Vallan ja   varapuheenjohtajaksi Niina Kainulaisen.