Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 18.04.2023/Pykälä 16


 

Vaalikelpoisuuden menettäminen/ero luottamustehtävistä

 

Kunnanhallitus 30.03.2023 § 75 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Varavaltuutettu Mikko Hiltunen (SDP on 16.3.2023 ilmoittanut luopuvansa Lapinlahden kunnan luottamustehtävistä 1.4.2023 alkaen

paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

 

Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on

sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi

päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.

 

Valtuuston varajäsenyyden lisäksi Mikko Hiltunen on sivistyslautakunnan jäsen.

 

Kuntalain (410/2015) 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

  1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
  2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
  3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Sivistyslautakunnan kokoonpano on tällä hetkellä:

 

varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

 

 

Valta Antti

Sonninen Jorma

Kainulainen Niina

Tissari Anne

Rusanen Paula

Tuhkanen Helmimarja

Santtu Väisänen

Marco Vornanen

Sipiläinen Johanna

Kolari Ulla

Koski Jarno

Halonen Juha

Hiltunen Mikko

Kasurinen Pekka

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1) valtuusto toteaa Mikko Hiltusen menettäneen 1.4.2023 alkaen vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

2) valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan uuden jäsenen Mikko Hiltusen tilalle.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että

 

1) valtuusto toteaa Mikko Hiltusen menettäneen 1.4.2023 alkaen vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

 

2) valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan uuden jäsenen Mikko Hiltusen tilalle. 

 

 

Valtuusto 18.04.2023 § 16  

141/00.00.01.00/2023  

 

 

Esittelijä kunnanhallitus

 

Päätösehdotus 1) Valtuusto toteaa Mikko Hiltusen menettäneen 1.4.2023 alkaen vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

2) Valtuusto toteaa, että Mikko Hiltusen tilalle sivistyslautakuntaan valittiin uusi jäsen.

 

Päätös 1) Valtuusto totesi Mikko Hiltusen menettäneen 1.4.2023 alkaen vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

2) Valtuusto totesi, että Mikko Hiltusen tilalle sivistyslautakuntaan valittiin Pekka Kasurinen.