Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 97


 

Yhteyshenkilön nimeäminen valtakunnalliseen Koto-digi-hankkeeseen edustajan nimeäminen

 

Kunnanhallitus 17.04.2023 § 97  

163/00.01.05/2023  

 

 

Valmistelija vs. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Eduskunta on 3.3.2023 hyväksynyt lain kotoutumisen edistämisestä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025. Uusi kotoutumislaki kumoaa tällä hetkellä voimassa olevan samannimisen lain. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain uudistamisen yhteydessä kehitetään kotoutumisen valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut (ns. Koto-digi), jotka tukevat kotoutumista edistävien palvelujen järjestämistä ja tiedolla johtamista. Kotoutumisen valtakunnallinen tietojärjestelmäpalvelujen kehittämishanke toteutetaan KEHA-keskuksessa.

 

Valtakunnallista kotoutumisen asiakastietojärjestelmää käytetään kuntien kotoutumispalveluissa muiden kuin TE-palvelujen asiakkaina olevien kotoutujien asiakastietojärjestelmänä, ja se rakennetaan yhteensopivaksi TE-palvelujen tietojärjestelmien kanssa. Kehitettävät kotoutumisen valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut edistävät tiedonvaihtoa kotoutumisen toimijoiden välillä. Lisäksi kehittämishankkeen tavoitteena on luoda ratkaisuja, jotka parantavat kotoutumisen tiedolla johtamista kunnallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

 

Kuntien on mahdollista ottaa käyttöön kotoutumisen valtakunnallinen asiakastietojärjestelmä 1.1.2025 alkaen. Kunnille esitetään velvoitetta käyttää valtakunnallista asiakastietojärjestelmää viimeistään 1.1.2027 alkaen.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus toteuttavat kotoutumisen valtakunnallisten tietojärjestelmä- palvelujen kehittämistä sekä kotoutumisen edistämistä laajemmin tukevan kotoutumisen viitearkkitehtuurityön 15.12.2022-30.4.2023 välisenä aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö on nimennyt kuntien ja Kuntaliiton esittämistä edustajista viitearkkitehtuurin projektiryhmän. Projektiryhmään on nimetty edustajiksi sekä kotoutumisen substanssiasiantuntijoita että tietohallinnon asiantuntijoita.

 

KEHA-keskus pyytää jokaista Manner-Suomen kuntaa nimeämään yhteyshenkilön, joka koordinoi kunnan ja valtionhallinnon välistä viestintää ja yhteistyötä kotoutumisen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. KEHA-keskus ja työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat nimetyille yhteyshen- kilöille, miten kotoutumisen valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyvää kuntayhteistyötä jatketaan kotoutumisen viitearkkitehtuurityön valmistumisen jälkeen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus nimeää Lapinlahden kunnan yhteyshenkilöksi valtakunnalliseen Koto-digi-hankkeeseen työllisyyskoordinaattori Heidi Rytkösen.

 

Päätös Kunnanhallitus nimesi Lapinlahden kunnan yhteyshenkilöksi valtakunnalliseen Koto-digi-hankkeeseen työllisyyskoordinaattori Heidi Rytkösen.