Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 100


 

Työhyvinvointikyselyn tulokset 2022 ja toimenpiteet vuodelle 2023

 

Kunnanhallitus 17.04.2023 § 100  

166/01.04.01/2023  

 

 

Valmistelija vs. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnan henkilöstölle tehtiin työhyvinvointikysely joulukuussa 2022.  Kysely suunnattiin koko henkilöstölle ja siihen vastasi 105 henkilöä (222 vuonna 2021, 258 vuonna 2020 ja 296 vuonna 2019). Kyselyyn vastanneiden määrä laski, koska sosiaali- ja terveysosaston henkilöstön mielenkiinto vastaamiseen oli vähäinen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle siirtymisen vuoksi.

  

Koko kunnan tasolla kyselyn tulos hyvä ja havaittavissa pientä keskiarvojen nousua, joka osin selittyneen esihenkilövaihdoksista. Edelleen kehittäviä asioita ovat esimiestyö, palautteen antaminen sekä henkilöstössä olevan kehittämispotentiaalin ja motivaation hyödyntäminen. Huomiota tulisi edelleen kiinnittää työnkuormittavuuden tasaiseen jakaantumiseen sekä päätöksenteon läpinäkyvyyteen.

 

Edellisten vuosien tapaan osastojen tulokset on käyty läpi johtoryhmässä ja sen pohjalta on tehty toimenpide-ehdotukset vuodelle 2023.

 

Kyselyn tulokset on käyty läpi Yt-elimessä 28.2.2023 ja työsuojelutoimikunnassa 30.3.2023.

 

Tulokset käydään läpi osastoittain/yksiköittäin osastonjohtajien/ päälliköiden/esimiesten kanssa kevään aikana. Hyvinvointikyselyn tulokset annetaan myös tiedoksi lautakuntiin.

 

Työhyvinvointitoimenpiteitä esitetään vuodelle 2023 seuraavasti:

 

  1. ePassi käyttöä jatketaan ja vuoden 2024 talousarviossa huomioidaan euromäärän korottaminen esim. 100 euroon. 
  2. virkistäytymispäivää kehitetään siten, että järjestetään puolikas päivä kaikille työntekijöille yhteisenä tapahtumana. Tapahtuman järjestelyvastuu siirtyy vuosittain. Toinen puolikas päivä pidetään oman työyhteisön kanssa (rahallinen resurssi tässä 10 euroa/työntekijä)
  3. laaditaan henkilöstöstrategia ja -suunnitelman
  4. perehdyttämisen edelleen kehittäminen, Intron käyttö
  5. henkilöstölle kehitetään koulutuskokonaisuus ns. työhyvinvoinnintyökalupakki, jossa mukana mm ajanhallinta, itsensä johtaminen, työhyvinvoinnin ylläpitäminen, unen ja ravinnon merkitys
  6. lisätään yhteisöllisyyttä: jouluillallinen
  7. kunnanjohtajan Tervetuloa taloon- tapaamiset
  8. kunnanjohdon ja esimiesten säännölliset tapaamiset.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy työhyvinvointitoimenpiteet vuodelle 2023.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi työhyvinvointitoimenpiteet vuodelle 2023.