Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 114


 

Nimeäminen Savon Energiaholdingin nimitysvaliokuntaan

 

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 114  

204/00.00.01.00/2023  

 

 

Valmistelija vs. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokunta

 

Savon Energiaholding Oy:n yhtiökokous on vuonna 2016 päättänyt, että yhtiöllä on nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunta koostuu viiden isoimman omistajakunnan (Kuopio, Lapinlahti, Iisalmi, Kiuruvesi ja Varkaus) edustajasta sekä kahdesta kiertävästä paikasta (arvonnan perusteella vuonna 2024 (Keitele ja Siilinjärvi), jotka edustavat muita omistajakuntia. Nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia, eli he eivät saa kuulua yhtiön toimielimiin. Kuitenkin toimielinten puheenjohtajia konsultoidaan esitysten tekemisen yhteydessä. Yhtiö antaa nimitysvaliokunnalle sihteeriksi yhtiön toimitusjohtajan.

 

Nimitysvaliokunnan tehtävät

 

Osakassopimuksen mukaan jokaisesta omistajakunnasta valitaan edustaja hallintoneuvostoon riippumatta omistusoikeuden määrästä. Tämän perusteella hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 20 jäsentä.

 

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa vaalia seuraavan tilikauden alusta ja päättyy kolmannen tilikauden lopussa. Jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Yhtiön hallituksen jäsen ja yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallintoneuvoston jäsen.

 

Kukin kunta, jonka jäsen on hallintoneuvostossa erovuoroinen, esittää hallintoneuvostoon tasa-arvolain 4 a 1 mom. 3 kohdan menettelyn mukaisesti kahta ehdokasta, yhtä kumpaakin sukupuolta. Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta ehdotetuista henkilöistä huomioiden naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säädökset.

 

Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle esityksen myös hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioista sekä suosituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta hallintoneuvostolle.

 

Yhtiökokous asettaa nimitysvaliokunnan ja seuraavaksi asetettava valiokunta kokoontuu ennen vuoden 2024 yhtiökokousta.

 

Lapinlahden kunta on jo nimennyt kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Virrannan  vuoden 2023 nimitysvaliokuntaan ja yhtiökokous on esityksen vahvistanut.

 

Nimeämispyyntö

 

Kuntaa pyydetään nimeään jäsen Savon Energiaholding Oy:n vuoden 2024 nimitysvaliokuntaan. Jäsenen tulee olla yhtiöstä riippumaton, eli hän ei saa kuulua yhtiön toimielimiin. Valiokunta tullaan kutsumaan kokoon ennen kesäkuussa

pidettävää yhtiökokousta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus nimittää Lapinlahden kunnan edustajan Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan vuodelle 2024.

 

Päätös Kunnanhallitus nimitti Kari Virrannan Lapinlahden kunnan edustajaksi Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan vuodelle 2024.