Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 115 

Kuopion seudun työllisyyden kuntakokeilun jatkosopimus

 

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 115  

793/00.04.01/2020  

 

 

Valmistelija vs. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kunnanhallitus on 15.2.2021 § 37 hyväksynyt yhteistyösopimuksen työllisuuden kuntakokeilusta Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon TE-toimiston, KEHA-keskuksen ja kokeilukuntien (Iisalmi, Kuopio, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi ja Vieremä) kanssa. Sopimuksella on sovittu osapuolten välisestä yhteistyöstä koskien työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) toimeenpanoa ja tavoitteiden toteuttamista 30.6.2023 saakka.

 

Kokeilulaki tuli voimaan 1.3.2021 ja lain voimassaoloa on jatkettu

31.12.2024 saakka lailla 287/2022. Laissa säädetään määräaikaisesta

kokeilusta, jonka aikana kunnat vastaavat alueellaan kokeilulaissa tarkemmin

säädetyllä tavalla mm. eräistä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

annetussa laissa (916/2012) ja kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa

(1386/2010) tarkoitetuista tehtävistä työ- ja elinkeinotoimiston asemesta ja

antavat eräitä työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettuja

työvoimapoliittisia lausuntoja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta kokeilun

kohderyhmään kuuluville henkilöasiakkaille.

 

Kuntakokeiluilla tavoitellaan valtakunnallisesti palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja hallinnonalat ylittäviä ratkaisuja. Kokeilujen tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilujen vaikuttavuutta seurataan tutkimusperusteisesti. Hankkeen työllisyysvaikutusten odotetaan syntyvän valtion ja kuntien resurssien yhdistämisen, päällekkäisyyksien poistamisen sekä palvelujen ja toimintamallien kehittämisen tuloksena. Edellä kerrotun vuoksi TE-hallinnon ja kokeilualueen kunnan/kuntien toimiva yhteistyö on tärkeää.

 

Tämä sopimus huomioidaan muissa Kuntakokeilua koskevissa sopimuksissa.

 

Osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan osaltaan tämän yhteistyösopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen ja toimimaan tasavertaiseen kumppanuuteen perustuvassa yhteistyössä.

 

Sopijaosapuolten keskinäiset vastuut ja velvollisuudet kuvataan liitteenä olevassa sopimuksessa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan työllisyyden kuntakokeilun jatkosopimuksen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevan työllisyyden kuntakokeilun jatkosopimuksen.