Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 118


 

Virkavapaa

 

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 118  

203/01.01.03/2023  

 

 

Valmistelija vs. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen 040 4883 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

 ---------------------------- on hakenut 21.4.2023 virkavapaata ajalle 1.8.2023-31.7.2024. Hänelle on tarjottu ammatillinen haaste ---------------------------------------------------------------------------- lukuvuodeksi 2023-24. Työtehtävissä yhdistyy akatemian jääkiekkovalmennus sekä liikunnan- ja terveystiedon opetus. Hänellä on sekä valmennukseen, että liikunnan- ja terveystiedon opetukseen ammatillinen pätevyys. Terveystiedon ammattitaitoa hän ei kuitenkaan ole päässyt vuosiin "päivittämään". Virkavapaan pääasiallinen tarkoitus on ammatillinen kehittyminen.

 

Hakijan esihenkilö rehtori Jaana Koivistoinen puoltaa virkavapaata, koska tarjottu tehtävä vahvistaa hakijan ammatillista osaamistaan opettajana.  Tehtävä lisää hänen osaamistaan myös siinä, miten tavoitteellisesti harjoittelevan nuoren urheilijapolkua voidaan tukea koulussa ja koulun arjessa.

 

Virkavapaus/työloma toisen työnantajan palveluksessa tapahtuvaa toisen tehtävän hoitamista varten seuraavin perustein:

6 kk - 12 kk: Virkavapauden/työloman myöntäminen edellyttää erityisiä perusteluita.

Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

-         Lapinlahden kunta hyötyy vapaasta esimerkiksi työntekijän/viranhaltijan ammatillisen kehittymisen kautta, oletuksena on tällöin, että työntekijä palaa kunnan palvelukseen.

-         Kunnalla ei ole tilapäisesti tarjota työtä työntekijälle tai työntekijälle ei voida tarjota työtä terveydellisten syiden vuoksi.

-         Kyseessä on pitkäaikainen työntekijä, jolloin työpaikan väliaikainen vaihtaminen voi antaa uutta työmotivaatiota myös nykyiseen työhön.

 

Toisen viran/tehtävän hoitamista varten myönnettävien vapaiden ehtona on aina se, että vapaan myöntäminen ei saa aiheuttaa vaaraa palvelutuotannon jatkuvuudelle (esim. sijaista ei ole mahdollista löytää). Omassa yrityksessä toimiminen rinnastetaan toisen työnantajan palveluksessa olemiseen.

 

Perusopetuksen ja lukion virkavapaiden osalta harkinnanvaraisia virkavapauksia myönnetään lukuvuosittain. Virkavapaa tulee hakea 30.4. mennessä. Päätökset virkavapaista tehdään viimeistään 31.5. mennessä.

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää hakijalle virkavauden ajalle 1.8.2023 - 31.7.2024.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.