Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 107 

Lausunto Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelustrategiasta

 

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 107  

200/00.04.02/2023  

 

 

Valmistelija hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori Eliisa Girsèn, 040 488 3185, eliisa.girsen@lapinlahti.fi, vas. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategia hyväksyttiin aluevaltuustossa joulukuussa 2022. Nyt valmisteilla on hyvinvointialueen palvelustrategiaa, joka syventää strategian palveluiden järjestämistä koskevia linjauksia ja tavoitteita sekä toimii myös strategian yhtenä toimeenpano-ohjelmana.

 

Palvelustrategiassa kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteiset ja toimialakohtaiset tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset voidaan toteuttaa. Siinä huomioidaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset strategiset tavoitteet.

 

Laajan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoimialoilla tapahtuneen viranhaltijavalmistelun lisäksi palvelustrategian osa-alueita on valmisteltu hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen sekä eri sote-lautakuntien kokouksissa ja työpajoissa. Lisäksi palvelustrategiasta järjestettiin jaostojen ja lautakuntien yhteisseminaari. Valmisteluun ovat osallistuneet myös hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto. Sitä on käsitelty yhdessä sidosryhmien kanssa järjestöneuvostossa sekä kunta- ja yrittäjäfoorumeissa ja kuntien seutukierroksilla. Näiden pohjalta on koottu tämänhetkinen versio.

 

Palvelustrategia viimeistellään kevään 2023 aikana. Kuntien antamia lausuntoja palvelustrategiaan hyödynnetään valmistelussa. Tavoite on saada palvelustrategia päätöksentekoon aluevaltuuston kokoukseen 19. kesäkuuta.

 

 

Lausunnot pyydetään 15.5.2023 mennessä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Lapinlahden kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon:

Lähipalveluiden tarjoaminen tulee olla ensisijainen palvelujen tarjoamismuoto hyvinvointialueella. Palveluiden läheisyys on merkittävä osa kuntien elinvoimaa niin kuntalaisten kuin elinkeinoelämänkin näkökulmasta. Kunnissa työskentelee ja asuu paljon HVA:n henkilöstöä ja myös heille tulee turvata mahdollisuus työskennellä lähellä kotia. Palveluverkkoa ei saa heikentää, koska se lisää myös riskiä, että asuminen keskittyy entistä enemmän kaupunkeihin ja vähintäänkin isoihin taajamiin.

Ennalta ehkäiseviä palveluita tulee järjestää myös työikäisille.

Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien ja hyvinvointialueen yhteinen tehtävä ja strategiaan tulee kirjata, että kunnat saavat asiantuntijatukea hyvinvointialueelta terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Tavoitteiden seurantaan laadittujen mittareiden osalta tulee kiinnittää huomiota siihen, että ne mittaavat oikeita asioita (esim. menetelmän käyttöön kouluttaneiden määrään sijaan miten paljon menetelmää käytetään, ja mitkä on menetelmän käytön vaikutukset esim. asiakkaan hyvinvointiin).

Suunterveydenhoito on lisättävä palvelustrategiaan.

Johtamisen kehittämiseen tulee panostaa palvelutuotannon tehokkuuden, tiedonkulun, asiakaslähtöisyyden ja henkilöstön hyvinvoinnin takaamiseksi.
 

Päätös Lapinlahden kunnanhallitus antoi seuraavan lausunnon:

Lähipalveluiden vahvistaminen ja niiden tarjoaminen tulee olla ensisijainen palvelujen tarjoamismuoto hyvinvointialueella. Kuntakeskuksissa ja taajamissa on oltava sote lähipalvelupiste (sote-asema). Palveluiden läheisyys on merkittävä osa kuntien elinvoimaa niin kuntalaisten kuin elinkeinoelämänkin näkökulmasta. Kunnissa työskentelee ja asuu paljon HVA:n henkilöstöä ja myös heille tulee turvata mahdollisuus työskennellä lähellä kotia. Palveluverkkoa ei saa heikentää, koska se lisää myös riskiä, että asuminen keskittyy entistä enemmän kaupunkeihin ja vähintäänkin isoihin taajamiin.

Ennalta ehkäiseviä palveluita tulee järjestää myös työikäisille.

Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien ja hyvinvointialueen yhteinen tehtävä ja strategiaan tulee kirjata, että kunnat saavat asiantuntijatukea hyvinvointialueelta terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Tavoitteiden seurantaan laadittujen mittareiden osalta tulee kiinnittää huomiota siihen, että ne mittaavat oikeita asioita (esim. menetelmän käyttöön kouluttaneiden määrään sijaan miten paljon menetelmää käytetään, ja mitkä on menetelmän käytön vaikutukset esim. asiakkaan hyvinvointiin). Mittarina tulee käyttää asiakastyytyväisyyttä ja - kokemusta (esim. hoitoon pääsy ja hoidon taso).

Suunterveydenhoito on lisättävä palvelustrategiaan.

Palvelustrategiassa tulisi näkyä myös kokonaisturvallisuus.

Johtamisen kehittämiseen tulee panostaa palvelutuotannon tehokkuuden, tiedonkulun, asiakaslähtöisyyden ja henkilöstön hyvinvoinnin takaamiseksi.