Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 108


 

Lausunto Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 2. vaihe, ehdotusvaiheesta

 

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 108  

599/00.04.01/2021  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Rami Linna. 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

 Maakuntahallitus on käsitellyt 28.3.2023 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheessa laaditun viranomaisehdotuksen kaava-asiakirjat. Samalla maakuntahallitus on päättänyt pyytää viranomaisilta kaavaehdotusta koskevat lausunnot MRA 13 § mukaisesti.

 

Maakuntakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville tulevana syksynä ja se etenee hyväksymiskäsittelyyn ensi vuoden alussa.

 

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaihe luo tiiviin yhteyden maakuntaohjelmaan ja maa- kuntasuunnitelmaan. Kehittämisen kärkialat tuodaan esille mm. kehittämisperiaatemerkinnöissä, jotka liittyvät niin taajamien kehittämiseen, maatalouteen, liikenteeseen, matkailuun kuin luonnon monimuotoisuuteen. Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2040 käsitellään seuraavat teemakokonaisuudet, joiden läpäisevänä teemana on ilmastonmuutos:

 

  1.      Aluerakenne
  2.      Liikennejärjestelmä
  3.      Luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö
  4.      Luonnonvarat
  5.      Kulttuuriympäristö
  6.      Energiantuotanto, yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto
  7.      Joroisten kuntaa koskevat muutokset.

 

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheessa laaditun viranomaisehdotuksen kaava-asiakirjat löytyvät osoitteesta:

https://www.pohjois-savo.fi/maakuntakaavat-ja-liikenne/valmisteilla-olevat-maakuntakaavat.html

 

Lapinlahden kunnan lausunto:

 

Matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhykkeiden merkinnällä voidaan osoittaa vähintään seudullisesti merkittäviä alueita. Kaavakarttaa katsoessa voidaan havaita, että alueita on varsin vähän ja ne ovat alueina isoja. Matkailun ja virkistyksen kohteita alueina ja yksittäisinä kohteina sisältyy tietysti muidenkin tärkeiden kaavamerkintöjen sisään, mutta potentiaalisia kehittämisen kohdealueita voisi pienemmässäkin koossa ilmaista kartalla.

 

Kulttuuriympäristön osalta merkittävä uusi asia on modernin rakennusperinnön inventoinnin ja arvotuksen valmistuminen maakuntatasoisena. Lapinlahden kunnan alueellakin on arvotettu maakunnallisesti arvokkaita kohteita. Kulttuuriympäristöä koskevissa kaavamääräyksissä suunnittelumääräyksiin on sisällytetty vaatimus pyytää lausunto alueelliselta ympäristöviranomaiselta ja museoviranomaiselta. Lapinlahden kunta katsoo, että tällaisia merkintöjä ei pitäisi sisällyttää suunnittelumääräyksiin, koska lausuntojen pyytämisestä on erikseen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ohjaus. Tältä osin tarkkuustaso on hyvin yksityiskohtainen ja voi johtaa kuntakaavoitukseen sisältyvän määräysvallan siirtämiseen alueelliselle viranomaiselle lainsäädännön mahdollisesti muuttuessa.

 

Lausunnot pyydetään toimittamaan 12.5.2023 mennessä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa edellä esittelytekstissä olevan lausunnon Pohjois- Savon maakuntakaavan 2040 ehdotusvaiheen viranomaiskuulemisesta.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti antaa edellä esittelytekstissä olevan lausunnon Pohjois- Savon maakuntakaavan 2040 ehdotusvaiheen viranomaiskuulemisesta.