Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 111 

Lausunto jätehuoltomääräysten luonnoksesta, Ylä-Savon jätehuoltolautakunta

 

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 111  

181/11.01.07/2023  

 

 

Valmistelija Ympäristöasiantuntija Nita Tuomi

 

Jätehuoltomääräyksillä edistetään jätteiden synnyn ehkäisyä ja kierrätystä sekä varmistetaan alueella toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö tai terveyshaittoja.

 

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on käsitellyt kokouksessaan 5.4.2023 uudistettujen Ylä-Savon jätehuoltomääräysten luonnosta. Jätehuoltolautakunta päätti asettaa luonnoksen nähtäville 6.4.-19.5.2023 väliseksi ajaksi.

 

Määräysten uudistus perustuu jätelain (646/2011) muutoksen (15.7.2021/714) vaatimuksiin. Keskeisimmät jätehuoltomääräyksiin esitetyt muutokset:

 

 1. Kunnan on järjestettävä pakkausjätteen (kartonki-, muovi-, ja lasipakkausten sekä metallin) erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä heinäkuusta 2023 alkaen.
 2. Biojätteiden erilliskeräysvelvoite laajenee heinäkuussa 2024 koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamissa, sekä kunta vastaa taajamissa biojätteiden erilliskeräyksestä heinäkuusta 2024 alkaen.
 3. Taajama rajauksia on muutettu. Rajauksen pohjana on käytetty jäteasetuksessa tarkoitettuja taajamia eli rakennusryhmiä, joissa on vähintään 200 asukasta ja joissa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä (virallinen ns. YKR-taajama rajaus).
 4. Säädetään biojätteen kompostoinnin ilmoitusvelvollisuudesta jätehuoltoviranomaiselle.
 5. Jatkossa kompostorilta ei vaadita lämpöeristystä, jos vain tilavuutta on riittävästi kaikille kiinteistöllä syntyville biojätteille ottaen huomioon talviajan aiheuttama hidastuminen tai pysähtyminen kompostoitumisessa.
 6. Jäteastioiden tyhjennysväleihin esitetään osittain muutoksia.
  1. Mahdollistettu pidennetty tyhjennysväli tietyin ehdoin vähän jätettä tuottaville kotitalouksille.
  2. Kartonkipakkausten tyhjennysväli esitetään muutettavan kesälle 8 viikkoon.
  3. Uutena muovipakkauksille esitetty tyhjennysvälit.
 7. Pienille 1-2 henkilön vakituisille asuinkiinteistöille tai vapaa-ajan kiinteistöille on mahdollistettu jätevesilietteiden tyhjennys kahden vuoden välein.
 8. Määräyksiin on lisätty säännös saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapidosta ja kulkemisesta säiliöiden luokse.

 

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta lausunto jätehuoltomääräysten luonnoksesta pyydetään viimeistään 19.5.2023.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallituksella esittää seuraavaa:

Toimintaa tulee kehittää niin, että jätteenkuljetusyrityksille tuodaan selvästi esille myönnetyt pidennetyt tyhjennysvälit, jotta turhilta käynneiltä ja laskutuksilta vältytään.

Samoin jätteenkuljetusyritysten tulee ilmoittaa kiinteistön haltijalle päivä, jona jäteastiat tyhjennetään, jotta kiinteistön haltija pystyy huolehtimaan keräyspaikan saavutettavuudesta.

Muilta osin jätehuoltomääräyksissä ei ole huomautettavaa.

 

Päätös Kunnanhallituksella päätti esittää seuraavaa:

Toimintaa tulee kehittää niin, että jätteenkuljetusyrityksille tuodaan selvästi esille myönnetyt pidennetyt tyhjennysvälit, jotta turhilta käynneiltä ja laskutuksilta vältytään.

Samoin jätteenkuljetusyritysten tulee ilmoittaa kiinteistön haltijalle päivä, jona jäteastiat tyhjennetään, jotta kiinteistön haltija pystyy huolehtimaan keräyspaikan saavutettavuudesta.

Muilta osin jätehuoltomääräyksissä ei ole huomautettavaa.