Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 112 

Lausunto Savon koulutuskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi

 

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 112  

192/00.01.00/2023  

 

 

Valmistelija vs. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Savon koulutuskuntayhtymä on uudistanut toimintaansa määrätietoisesti. Yhteistyö työelämän kanssa on laajaa. Kampusverkoston uudistaminen on

saatu päätökseen Savilahden valmistuttua. Opiskelijamäärät ovat kasvaneet ja

vetovoima yhteishaussa on pysynyt hyvänä. Talous on suurista muutoksista

huolimatta pysynyt vahvana. Haastava kansainvälinen tilanne heijastuu monipuolisesti toimintaan ja siihen pyritään vastaamaan parhaan mukaan

 

Työ on jatkuvaa vuoropuhelua ja tarpeisiin vastaamista. Siinä yksi tärkeä

osa on omistajakuntien näkemyksissä ja tavoitteissa. Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet määritellään taloussuunnitelmassa, jonka toteuttaminen vuosille

2024-2026 aloitetaan kokoamalla omistajien näkemykset nykyisestä toiminnasta ja tulevista tarpeista.

 

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 20 §:n mukaisesti taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin.

 

Kuntayhtymä pyytää jäsenkuntia antamaan näkemyksensä kuntayhtymän toiminnan kehittämisessä huomioitaviksi. Nykyinen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 on oheisena liitteenä.

 

Valmistautuminen vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaan käsittää

myös yritysten, opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien kuulemiset ja näkemysten kokoamiset kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston käsittelyä varten.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Lapinlahden kunta pitää tärkeänä, että alueen työvoima- ja kasvutarpeet turvataan.  Tämä edellyttää sitä, että koulutuskuntayhtymä tarjoaa jatkossakin laadukasta ja monipuolista koulutusta alueen tarpeiden mukaisesti.

Lapinlahden kunta pitää hyvänä, että Savon koulutuskuntayhtymä tekee vahvaa yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Tätä yhteistyötä on entisestään tiivistettävä ja vuoropuhelun on oltava jatkuvaa. Uusia yhteistyömalleja ja rohkeita avauksia koulutuspalvelujen kehittämisessä tarvitaan jatkossakin. Koulutuksen on tulevaisuudessa jalkauduttava entistä vahvemmin omistajakuntiin.

Savon koulutuskuntayhtymän tulee panostaa mm. paikkariippumattomaan opiskeluun ja joustaviin opinpolkuihin unohtamatta lähiopetuksen merkitystä mm. opiskelijoiden mielenterveyden tukemisessa.

Lapinlahden kunta toivoo, että Savon koulutuskuntayhtymä jalkautuu myös omistajakuntiin keskustelemaan ammatillisen koulutuksen kehittämisestä yhdessä viranhaltijoiden, päättäjien ja yrittäjien kanssa.

 

Päätös Kunnanhallitus totesi lausuntonaan seuraavaa:

Lapinlahden kunta pitää tärkeänä, että alueen työvoima- ja kasvutarpeet turvataan.  Tämä edellyttää sitä, että koulutuskuntayhtymä tarjoaa jatkossakin laadukasta ja monipuolista koulutusta alueen tarpeiden mukaisesti.

Lapinlahden kunta pitää hyvänä, että Savon koulutuskuntayhtymä tekee vahvaa yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Tätä yhteistyötä on entisestään tiivistettävä ja vuoropuhelun on oltava jatkuvaa. Uusia yhteistyömalleja ja rohkeita avauksia koulutuspalvelujen kehittämisessä tarvitaan jatkossakin. Koulutuksen on tulevaisuudessa jalkauduttava entistä vahvemmin omistajakuntiin.

Savon koulutuskuntayhtymän tulee panostaa mm. paikkariippumattomaan opiskeluun ja joustaviin opinpolkuihin unohtamatta lähiopetuksen merkitystä mm. opiskelijoiden mielenterveyden tukemisessa.

Lapinlahden kunta toivoo, että Savon koulutuskuntayhtymä jalkautuu myös omistajakuntiin keskustelemaan ammatillisen koulutuksen kehittämisestä yhdessä viranhaltijoiden, päättäjien ja yrittäjien kanssa