Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 137


18 paikallisneuvottelun_tulos

 

Paikallisneuvottelut koskien kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksiin sisältyvien paikalliserien ja kehittämisohjelmaerän täytäntöönpanoa ja käyttämistä 1.6.2023 alkaen

 

Kunnanhallitus 29.05.2023 § 137  

111/01.00.01.00/2023  

 

 

Valmistelija vt. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Työnantaja eli Lapinlahden kunta kutsu kutsui koolle kunnallisen allekirjoituspöytäkirjan 6 § 3 mom. mukaiset paikallisneuvottelut koskien seuraavia paikallisia eriä:

 

1)      kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksien paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 alkaen A-kohta (KVTES 2022-2025 allekirjoituspöytäkirja 3 § 2 mom. ja 6 §, TS-22 allekirjoituspöytäkirja 3 § 2 mom. ja 5 § ja OVTES allekirjoituspöytäkirja 3 § 2 mom. ja 5 §) paikalliserän suuruus kaikilla em. sopimusaloilla 0,4 prosenttia;

 

2)      kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksien paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 alkaen B-kohta (KVTES 2022-2025 allekirjoituspöytäkirja 3 § 4 mom. ja 6 §, TS-22 allekirjoituspöytäkirja 3 § 4 mom. ja 5 § ja OVTES allekirjoituspöytäkirja 3 § 4 mom. ja 5 §) paikalliserän suuruus kaikilla em. sopimusaloilla 0,3 prosenttia ja

 

3)      kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksien (KVTES, TS, OVTES) kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä) 1.6.2023 alkaen, tämän erän suuruus kaikilla em. sopimusaloilla on 1,2 prosenttia.

 

Paikallisneuvottelut käytiin 16.5.2023.

 

Neuvottelujen osapuolet sopivat yksimielisesti, että paikalliset järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerä jaetaan seuraavasti:

 

1)      Paikallinen järjestelyerä A-kohta (0,4 %) kohdennetaan kaikilla sopimusaloilla (KVTES, OVTES ja TS) tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

Tarkastelukuukausi on maaliskuu 2023.

Järjestelyerien suuruus on

 KVTES 1 445,15 euroa, heijastusvaikutukset on huomioitu

TS    309,94 euroa, heijastusvaikutukset on huomioitu

OVTES 1 754,54 euroa, heijastusvaikutukset on huomioitu

 

Järjestelyvaraerä kohdennetaan tasapuolisesti sopimusalojen kaikille hinnoitteluryhmille eli jaetaan euromääräisesti tasan kesäkuussa 2023 palvelus/virkasuhteessa palkkaa saaville.

 

2)      Paikallinen järjestelyerä B-kohta (0,3 %) kohdennetaan kaikilla sopimusaloilla (KVTES, OVTES ja TS) tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

Tarkastelukuukausi on maaliskuu 2023.

Järjestelyerän suuruus on

KVTES 1 445,15 euroa, heijastusvaikutukset on huomioitu

TS    232,46 euroa, heijastusvaikutukset on huomioitu

OVTES 1 228,31 euroa, heijastusvaikutukset on huomioitu

 

Järjestelyvaraerä kohdennetaan tasapuolisesti sopimusalojen kaikille hinnoitteluryhmille eli jaetaan euromääräisesti tasan kesäkuussa 2023 palvelus/virkasuhteessa palkkaa saaville.

 

3)      Kehittämisohjelmaerä (1,2 %) kohdennetaan sopimusaloilla KVTES, OVTES ja TS) seuraavasti:

Tarkastelukuukausi on maaliskuu 2023.

 

KVTES

Järjestelyerän suuruus on 4 335,44 euroa ja se kohdennetaan varhaiskasvatuksen ja omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien tehtäväkohtaisen palkan euromääräiseen korottamiseen heijastusvaikutukset huomioiden seuraavasti:

05VKA070   50 euroa

05VKA064   80 euroa

05VKA054   90 euroa

05VKA046 150 euroa

PHH             80 euroa.

 

Perusteena palkkauksen epäkohdan korjaaminen. Liitot ja kunta työnantajana on sopinut vuoden 2021 järjestelyvaraerää jaettaessa, että seuraavan erän tullessa jakoon se kohdennetaan varhaiskasvatuksen palkkoihin.

 

16.5. neuvottelujen osalta soviittiin, että vuoden 202 erää jaettaessa erä kohdennetaan koulunkäynninohjaajien ja toimistohenkilöstön palkkoihin.

 

TS

Järjestelyerän suuruus on 929,83 ja se kohdennetaan tehtäväkohtaisen palkan/tai henkilökohtaisen lisän euromääräiseen korottamiseen heijastusvaikutukset huomioiden seuraavasti:

Ympäristöasiantuntija 200 euroa

Siivoustyönjohtaja    125 euroa

Kiinteistönhoitajat           70 euroa

Mittamies                      140 euroa (henkilökohtainen lisä)

 

Perusteena palkkauksen epäkohdan korjaaminen.

 

Neuvottelujen yhteydessä sovittiin, että mittamiehen teknisen tuntisopimus muutetaan TS:n ja peruspalkkaus hinnoittelutunnukseen 50104018/ryhmä 2.

 

OVTES

Järjestelyerän suuruus on 4 836,45 ja se kohdennetaan tehtäväkohtaisen palkan euromääräiseen korottamiseen heijastusvaikutukset huomioiden liitteen G-osalta seuraavasti:

45000020  50 euroa

45001042  50 euroa

45001044  26 euroa.

 

Opettajien osalta opettajien TVA:n liitteen sivun 9 mukaisesti.

 

Kaikki erät (paikalliserät ja kehittämisohjelmaerä) maksetaan kesäkuusta 2023 alkaen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy neuvottelutuloksen.

 

Päätös Vt. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen täydensi päätösehdotusta: kehittämisohjelman (1,2 %) TS osalta, kunnan hallitus jättää asian pöydälle, koska JHL ry ei ole neuvottelutulosta hyväksynyt. 
Kunnanhallitus hyväksyi neuvottelutuloksen esityksen mukaisesti ja jätti TS 1,2 % kehittämisrahan paikalliserän jakamatta.