Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 130


 

Valtuuston päätösten täytäntöönpano

 

Kunnanhallitus 29.05.2023 § 130  

663/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija vt. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuustoon uudelleen käsiteltäväksi.

 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

Kunnanhallituksen tulee tehdä täytäntöönpanopäätös valtuuston kokouksesta 18.4.2023, jossa valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset:

 

12 § Valtuuston puheenjohtajan vaali toimikaudeksi 1.6.2023- 31.5.2025

13 § Kunnanhallituksen jäsenten valinta toimikaudelle 1.6.2023 - 31.5.2025

14 § Sivistyslautakunnan vaali toimikaudeksi 1.6.2023 - 31.5.2025

15 § Eronpyyntö luottamustehtävästä

16 § Vaalikelpoisuuden menettäminen/ero luottamustehtävistä

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 18.4.2023 tekemät päätökset §:t 12 - 16 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia.

Kunnanhallitus päättää panna todetut valtuuston päätökset täytäntöön.

 

Päätös Kunnanhallitus totesi, että valtuuston 18.4.2023 tekemät päätökset §:t 12 - 16 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia.

Kunnanhallitus päätti panna todetut valtuuston päätökset täytäntöön.