Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 133 

Lausuntopyyntö Iisalmen kaupungin strategisesta yleiskaavasta

 

Kunnanhallitus 29.05.2023 § 133  

180/10.02.02/2023  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Iisalmen kaupunki pyytää kunnan lausuntoa yleiskaavan luonnosvaiheesta 11.6.2021 mennessä. Lausuntoa annettaessa pyydetään merkitsemään asianumero IIS/371/10.02.02.00/2017.

 

Iisalmen kaupungin kaavoituspäällikön selostus keskeisiltä osin:

 

Osayleiskaavan tavoitteena on maankäytön suunnittelun keinoin luoda edellytyksiä ja varautua taajaman mahdollisiin laajenemistarpeisiin, uusien työpaikka-alueiden syntymiseen sekä luoda edellytykset maaseutualueiden kehittämiselle. Tavoitteena on hyvällä yhdyskuntasuunnittelulla toteuttaa Iisalmen kaupunkistrategiaa, Iisalmen ilmastosuunnitelmaa ja tehtyä resurssiviisauden toimenpideohjelmaa. Suunnittelua ohjaa valtakunnan keskeisten liikenneväylien kehittämisen turvaamisen tavoitteet.

 

Tarkoituksena on vahvistaa Iisalmen kaupungin omaleimaisuutta tuomalla voimakkaasti esiin ympäristön laatutekijöitä ja vahvuuksia, esimerkiksi tarinoita vanhana historiallisena kaupunkina sekä sijaintia osana vesistömaisemaa. Strateginen yleiskaava on esitetty mittakaavassa 1:50 000 ja tarkempi keskusta-alueen yleiskaava mittakaavassa 1:4 000. Kaupunkia ohjataan osoittamalla tärkeät asuin- ja teollisuusalueet sekä niiden laajenemistarpeet, potentiaaliset tuulivoimaloiden alueet, virkistysalueet sekä kehitettävät kyläalueet. Yhdyskuntarakenteen muutosten ohjauksen vastapainoksi on osoitettu suunnittelualueen merkittävimmät erityispiirteet ja niiden kehittämis-, suojelu- tai säilyttämistarpeet. Kulttuuriympäristön arvot on esitetty erillisillä selvityskartoilla valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiden kohteiden osalta. Myös modernin rakennusperinnön listaus on tehty, mutta arvottamistyötä ei ole vielä tehty, vaan se tehdään vuoden 2021 aikana.

merkintä vetovoimainen ja kehittyvä kulttuuriympäristöalue. Merkinnällä halutaan kertoa, että kulttuuriympäristö on merkittävä vetovoimatekijä, mutta sen tulee myös mukautua toimintaympäristön muutoksiin. Toisaalta tehtävien muutosten pitää myös huomioida kulttuuriympäristöarvot.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Lapinlahden kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen.

 

Päätös Lapinlahden kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen.