Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 134 

Pohjois-Savon Matkailu Oy perustaminen

 

Kunnanhallitus 29.05.2023 § 134  

164/02.05.05/2023  

 

 

Valmistelija vt. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ullla.nikulainen@lapinlahti.fi,

 

Lapinlahden kunnanhallitus on päättänyt, että Lapinlahden kunta on mukana Pohjois-Savon matkailuyhteistyön valmistelun järjestäytymisessä (KH 12.9.2022 § 164). Lapainlahden kunta valmistelee muiden Pohjois-Savossa sijaitsevien kuntien ja yritysten kanssa Pohjois-Savon Matkailu Oy -nimisen yhtiön perustamista. Yhtiön tehtävänä tulisi olemaan Pohjois-Savon kansainvälisen matkailun kasvattaminen. Yhtiön perustamisasiakirjat ja osakassopimus on tarkoitus allekirjoittaa 21.6.2023 mennessä.

 

Perustettavan yhtiön hyväksymispäätöstä tehtäessä tulee luotettavasti selvittää Euroopan unionin valtiontukipäätösten ja -säännösten mahdollinen soveltuvuus kyseiseen yhtiön toimintaan sekä varmistaa, että kyseessä ei katsota olevan julkisista hankinnoista annetun lain vastainen hankinta. Valmistelun yhteydessä on selvitetty, että yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen kuvaamalla tavalla yhtiön rahoituksen tavoitteena on kattaa ainoastaan yhtiölle syntyneet kulut ja yhtiön tavoite on sen oman toiminnan toteuttaminen sekä koko Pohjois-Savon matkailun lisääminen tiettyjen yritysten edistämisen sijaan, minkä takia yhtiön toiminnan voidaan katsoa olevan luonteeltaan ei-kaupallista. Yhtiön toiminnan tarkoituksen ja rahoituksen avustusluonteisuuden perusteella Pohjois-Savon Matkailu Oy:n rahoituksen ei katsota olevan valtiontukisääntelyn tai hankintalain vastainen.

 

Uuden yhtiön tulee toiminnassaan ottaa myös huomioon ja varmistaa, että sen toiminnan luonne ei muutu tavalla, joka tekisi toiminnasta valtiontukisääntelyn tai hankintalain näkökulmasta kiellettyä.

 

Yhtiön ensimmäistä rahoitusjaksoa koskeva rahoituserä suoritetaan osakkaiden tekemillä vastikkeettomia sijoituksia yhtiön sijoitetun vapaan pääoman (SVOP)-rahastoon. Seuraavien rahoitusjaksojen erät maksetaan yhtiölle osakassopimuksen mukaan.

 

Liitemateriaalista ilmenee kuntarahoituksen (yht. 145 000 euroa) jakautuminen osakaskunnille. Lapinlahden kunnan osuus olisi 5 000 euroa.

 

Lapinlahden kunnanhallituksen 24.10.2023 § 192 päätöksen mukaisesti Lapinlahden kunnassa päätösten yritysvaikutusten ennakkoarviointia tehdään päätettäessä mm. kunnan toimintaa ohjaavista strategioista, hankintoja tehdessä, palvelujen ulkoistettaessa tai ostettaessa, toimintoja yhtiöitettäessä, tilaratkaisuissa, tarjottaessa yrityspalveluja kunnan yrityksille sekä lainsäädäntöuudistusten toimeenpanossa.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi
Pohjois-Savon Matkailu Oy:tä koskevan perustamissopimuksen ja osakassopimuksen liitteineen sillä edellytyksellä, että valmistelu etenee suunnitellusti ja Pohjois-Savon kuntien osallistuminen on kattava.

Valtuusto valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään asiakirjoihin
kohdistuvat teknisluonteiset muutokset ja allekirjoittamaan ne Lapinlahden
kunnan puolesta.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi
Pohjois-Savon Matkailu Oy:tä koskevan perustamissopimuksen ja osakassopimuksen liitteineen sillä edellytyksellä, että valmistelu etenee suunnitellusti ja Pohjois-Savon kuntien osallistuminen on kattava.

Valtuusto päättää valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään asiakirjoihin
kohdistuvat teknisluonteiset muutokset ja allekirjoittamaan ne Lapinlahden
kunnan puolesta.