Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 135 

Toiminnallisten ja taloudellisten toteutuminen seuranta 1.1. - 30.4.2023

 

Kunnanhallitus 29.05.2023 § 135  

188/02.02.02/2023  

 

 

Valmistelija taloussihteeri Eeva Saarelainen, 040 488 3031, eeva.saarelainen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön 79 §:n mukaan osastojohtajien on laadittava neljän ja kahdeksan kuukauden määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan omaan lautakunnan kokoukseen, sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen.

 

Tasaisen kertymän mukaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma tulisi olla 33,33 % raportointiajankohtana. Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen toteutumaprosentti on 38,0 % ja toimintakulujen 35,7 %.  Toimintatuottojen hyvään toteutumaan vaikuttaa se, että hankkeiden avustukset on kirjattu tuloksi jo koko vuoden osalta.

 

Hyvinvointialueuudistus 1.1.2023 vaikutti merkittävästi Lapinlahden kunnan talouteen ja toimintaa, kun talousarviosta poistuivat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen menot. Näin ollen esim. menokehityksen vertaaminen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ei anna realistista kuvaa, koska toimintatuotot ovat noin 40 % pienemmät ja toimintakulut noin 63 % pienemmät kuin vuonna 2022. Muutoksia tuli läpi koko organisaatioon esim. hallintokeskukselle lisättiin työterveyshuollon ja ympäristöterveyden menot, ravitsemuspalveluiden ulkoistaminen lisäsi menoja sivistysosastolle ja teknisen osaston tulot kasvoivat hyvinvointialueelta saatavien vuokratulojen vuoksi.

 

Menojen kehityksessä on huhtikuun lopun tilanteen mukaisesti ylitystä palvelujen ostoissa (7,6 %) sekä aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa (4,66 %). Henkilöstökulut ovat lähes talousarvion mukaiset ja avustukset ovat hieman alle tasaisen kertymän. Kun tarkastellaan osastojen toteutumia huhtikuun lopun mukaisesti, ovat toteutumat seuraavat: hallintokeskus 35,3 %, sivistysosasto 33,5 % ja tekninen osasto 39,3 %. 

 

Verotulojen toteutuma on 45,3 % ja valtionosuuksien 34,4 %. Verotuloissa kunnallisverojen kertymä on 51,6 %, yhteisöverojen 54,4 % ja kiinteistöverojen 1,4 %. Tammikuussa tilitettiin joulukuun ennakot, joista ei tehty veroprosentin leikkausta, tämä kohentaa alkuvuoden verokertymää. Vuoden 2022 verotus valmistuu joustavasti heinä-syyskuussa, ja se vaikuttaa heikentävästi heinä-syyskuun verotilityksiin, koska veronpalautaukset vähennetään tilityksistä. Verotuloja arvioidaan saatavan noin 0,4 milj. € enemmän ja valtionosuuksia 0,2 milj. € enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Rahoituskuluissa on kasvua enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin ja niiden oletetaan ylittyvän noin 190 000 eurolla. Osinkotuottoja ennakoidaan saatavan noin 0,4 milj. € enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Lyhytaikaista lainaa on nostettu 1,5 milj. euroa.

 

Talousarvion toteutumaraportti 30.4.2023 tilanteen mukaisesti on koottu osastojohtajien antamien tietojen perusteella.

 

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumasta

 

Toimintatuottojen arvioidaan toeutuvan talousarvion mukaisesti. Verotuloja ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä noin 0,6 milj. € enemmän kuin, mitä talousarviossa ennakoitiin. Toimintamenot ovat tällä hetkellä 2,4 % suuremmat kuin ajankohdan tasaisen kertymän mukaan tulisi olla. Palkankorotukset tulevat olemaan noin 0,53 % suuremmat kuin talousarviossa ennakoitiin. Kunnanhallitus on edellyttänyt, että osastot ryhtyvät määrätietoisiin toimiin menojen sopeuttamiseksi talousarvion tasolle. Tilinpäätöksen tuloksen arvioidaan muodostuvan ylijäämäiseksi noin 1,0 milj. €.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteumavertailun 30.4.2023 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

 Kunnanhallitus edellyyttää osastoilta menojen määrätietoista hillintää ja talousarviossa pysymistä.

 

 Raportti toimitetaan myös tarkastuslautakunnan jäsenille. 

 

Päätös Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteumavertailun 30.4.2023 tiedoksi ja antoi sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Kunnanhallitus päätti edellyyttää osastoilta menojen määrätietoista hillintää ja talousarviossa pysymistä.

Raportti toimitetaan myös tarkastuslautakunnan jäsenille.