Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 136


17 henkilöstötilinpäätös_2022

 

Henkilöstötilinpäätös vuodesta 2022

 

Kunnanhallitus 29.05.2023 § 136  

231/01.00.02/2023  

 

 

Valmistelija vt. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Vuoden 2022 henkilöstötilinpäätös sisältää Lapinlahden kunnan henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja. Henkilöstötilinpäätös on myös kuvaus Lapinlahden kunnasta työnantajana. Vuoden 2022 tietojen ohessa kertomus sisältää myös vuosien 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ja 2021 henkilöstötietoja.

 

Kunnan henkilöstömäärä oli 707 vuoden 2022 viimeisenä päivänä. Heistä vakituisia oli 573 ja määräaikaisia 134. Henkilöstömäärä laski hieman lähes 5 % vuodesta 2021. Henkilöstömäärän väheneminen näkyi vuoteen 2021 verrattuna henkilötyövuosien vähenemisenä ja tehokkuuden laskuna. Toki vähenemistä selittää myös terveysperusteisten poissaolojen kasvu. Henkilöstöstä 86,8 % oli naisia ja 13,2 % miehiä.

 

Keskimääräinen henkilöstömeno/työntekijä väheni vuodesta 2021 noin 1300 euroa eli 2,6 %. Henkilöstömenojen kasvun taittuminen, johtui pääosin ulkoistamisista.

 

Terveysperustaisia poissaoloja oli vuonna 2022 keskimäärin 19,3 kalenteripäivää/ työntekijä, mikä oli 4,3 päivää enemmän/henkilö kuin vuonna 2021. Terveysperustaiset poissaolot painottuivat lyhyisiin 1-4 pv tai 4-29 päivän poissaoloihin.

 

Työkykyä ja työssä jaksamista tuettiin sekä lakisääteisen työterveyshuollon kautta että harkinnanvaraisin taloudellisin panoksin henkilöstöön. Työterveyshuollon palvelut järjestettiin ns. laajana palveluna.

 

Henkilöstötilinpäätös on osa kunnan vuoden 2022 tilinpäätöskokonaisuutta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstötilinpäätöksen ja esittää sitä edelleen    valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi henkilöstötilinpäätöksen ja päätti esittää sitä edelleen    valtuuston hyväksyttäväksi.