Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 157


 

Mellano Oy:n Lapinlahden tehtaan ympäristöluvan muuttaminen

 

Kunnanhallitus 19.06.2023 § 157  

242/11.01.00/2023  

 

 

Valmistelija ympäristöasiantuntija Nita Tuomi;  vt. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa Mellano Oy:n Lapinlahden tehtaan ympäristöluvan muuttamisesta (ISAVI/8961/2022).

 

Mellano Oy:n tehdas sijaitsee osoitteessa Kivistöntie 36, Lapinlahden kunnan keskustaajamassa teollisuusalueella. Tehtaalla valmistetaan kiintokalusteita ja kalusteovia. Pintakäsittelyssä käytetään polyuretaani- ja katalyyttimaaleja, lakkoja, ohenteita ja kovettimia.

 

Laitoksen liuottimien kulutus on vuosien kuluessa laskenut ja vakiintunut

tasolle, joka on alle 100 tonnia vuodessa. Hakemuksessa liuottimien kulutuksen enimmäismääräksi esitetään 170 tonnia vuodessa. Lisäksi esitetään

osaa lupamääräyksistä muutettavaksi tai poistettavaksi.

 

Hakemuksessa esitetty liuottimien kulutuksen enimmäismäärä alittaa direktiivilaitosrajan, joka on 200 tonnia vuodessa. Toimintaa ei enää luokitella direktiivilaitokseksi eikä siihen sovelleta BAT-päätelmiä. Orgaanisia liuottimia käyttäviä pintakäsittelylaitoksia sekä kemikaaleilla tapahtuvaa puun ja puutuotteiden suojausta koskevat parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevat päätelmät on julkaistu 9.12.2020.

 

Laitos sijaitsee tärkeällä 1E-luokan pohjavesialueella. Pohjaveden laatua tarkkaillaan läheisestä pohjavesiputkesta. Pohjavedessä ei ole havaittu liuottimia. Toiminnasta ei normaalitoiminnassa aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Vesistöpäästöjä ei ole ja jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin.

 

Laitoksen päästöt ilmaan ovat pääosin maalauslinjojen liuotinpäästöjä (VOC), sekä mdf-levyn työstössä syntyvää puupölyä. Maalauslinjojen ja - kaappien poistokaasut johdetaan tehdasrakennuksen katolle 7,5 metrin

korkeudelle, ja sieltä 13 poistoilmakanavan kautta ulkoilmaan. VOC-päästöjä ei käsitellä. Poistokanavissa on äänenvaimentimet. Tehdasrakennuksen ulkopuolella on neljä pölysuodatinyksikköä. Suodattimilta pöly johdetaan puhaltimilla purukontteihin.

 

Liuotinpäästöistä voi tietyissä sääolosuhteissa aiheutua hajuvaikutuksia lähialueelle. Hajupäästöistä on tehty leviämismalli vuonna 2005, jonka jälkeen hajuhaitat ovat vähentyneet haitattomampien maalien käyttöönoton

ja maalattujen kappalemäärien pienentymisen seurauksena. Mellano Oy noudattaa VOC-päästöjen vähentämisohjelmaa.

 

Hakemukseen on liitetty ennaltavarautumissuunnitelma, pohjaveden tutkimustulokset, jätevesiviemäriin johdettavien jätevesien tutkimustulokset, kemikaaliluettelo sekä kemikaalien suhdelukulaskenta, käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelma, VOC-päästöjen leviämismallilaskelma vuodelta 2005, melumittausraportti vuodelta 2012 sekä maalisakkajätteiden

kaatopaikkakelpoisuusselvitys. Maalijätteitä ei loppusijoiteta kaatopaikalle, vaan ne toimitetaan vaarallisten jätteiden käsittelyyn energiana hyödynnettäväksi.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Lapinlahden kunnalla ei ole asiaan lausuttavaa.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti ettei, Lapinlahden kunnalla ole asiaan lausuttavaa.