Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 152


2 Ympäristövaikutusten arviointikaavake

 

Ympäristövaikutusten arvioinnin kaavake kuntapäätöksentekoon

 

Ympäristölautakunta 09.05.2023 § 25 

 

 

 

Valmistelija Ympäristöasiantuntija Nita Tuomi

 

Lapinlahden kunnalla on ollut käytössään päätöksenteon tukena yritysvaikutusten arvioinnin kaavake. Nyt vaikutusarviointia laajennetaan myös ympäristövaikutusten arviointiin, ja sitä varten on luotu vastaava arviointilomake.

 

Esittelijä Ympäristöasiantuntija

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn ympäristövaikutusten arvioinnin lomakkeen.  

 

Päätös Ympäristölautakunta hyväksyi esitetyn ympäristövaikutusten arvioinnin lomakkeen.

 

 

Kunnanhallitus 19.06.2023 § 152  

199/14.01.00.01/2023  

 

 

Valmistelija vt. kunnanjohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ullla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

 

Lapinlahden kunnan tekemillä päätöksillä on usein joko suoraan tai välillisesti vaikutuksia kunnan tai alueen ympäristöön. Ympäristövaikutusten arviointi on yksi keino selvittää ennalta, millaisia vaikutuksia päätöksillä on. Arvioinnin tarkoituksena arvioida päätösten vaikutuksia ja eri vaihtoehtoja etukäteen, ennen päätöksentekoa ja näin luoda paremmat edellytykset ympäristön hyvinvoinnin parantamiselle tai säilyttämiselle ennallaan.

 

Ympäristövaikutusten arviointia käytetään seuraavanlaisista asioista päätettäessä:

 1.                   Kunnan toimintaa ohjaavat strategiat
 2.                   Hankinnat
 3.                   Palvelujen ulkoistukset ja palvelujen ostot
 4.                   Toimintojen yhtiöittäminen
 5.                   Maankäyttö ja kaavoitus
 6.                   Rakennus- ja ympäristövalvonnan vasteajat
 7.                   Liikennesuunnitelmat ja liikenneratkaisut
 8.                   Tilaratkaisut
 9.                   Koulutus
 10.               Investoinnit
 11.               Ilmastotoimet - hiilineutraalius
 12.               Energian tuottaminen
 13.               Veden hinnan muutokset
 14.               Lainsäädäntöuudistusten toimeenpano.

 

 

Ympäristövaikutusten arviointi liittyy olennaisena osana em. asioiden valmistelua ja se tulee käynnistää asian tultua vireille. Arviointiin käytetään tämän päätöksen liitteenä olevaan arviointilomaketta ja arvioinnin tekee se toimielin, jonka päätösvaltaan asian käsittely kuuluu. Ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä asioista tulee pyytää kannanottoa Pohjois-Savon ELY-keskukselta ympäristövastuualueelta. Mikäli arvioinnin tuloksena on kielteisiä ympäristövaikutuksia, tulee päätökseen sisällyttää ehdotuksia siitä, miten kielteisiä vaikutuksia voidaan vähentää tai ainakin muuttaa neutraaleiksi.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ympäristövaikutusten arvioinnin lomakkeen käyttämisen kunnan päätöksenteossa.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi ympäristövaikutusten arvioinnin lomakkeen käyttämisen kunnan päätöksenteossa.