Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 184


 

Lausuntopyyntö Junnunmäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta

 

Kunnanhallitus 28.08.2023 § 184  

311/11.00.01/2023  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Pohjois-Savon ELY on esittänyt Lapinlahden kunnalle lausuntopyynnön wpd Finland Oy:n Kuopion ja Tervon Junnunmäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma).

 

Arviointiohjelma on esillä verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/kuopiotervojunnunmakituulivoimaYVA . Kirjallinen lausunto tulee antaa 7.9.2023 mennessä.

 

Junnunmäen tuulivoimahankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi enintään 34 tuulivoimalaa Kuopion kaupungin ja Tervon kunnan alueille. Hankealue (pinta-ala noin 2600 hehtaaria) sijoittuu kuntien rajalle, Junnunmäen alueelle, noin 28 km Kuopion keskustasta luoteeseen ja noin 18 km Tervon keskustasta koilliseen. Hankkeen sähkönsiirron reittivaihtoehdot sijoittuvat Kuopion kaupungin ja Siilinjärven sekä Lapinlahden kuntien alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

 

Junnunmäen tuulivoimahanke koskee sähkönsiirron osalta Lapinlahtea, jos sähkönsiirron osalta toteutuu VE1A tai VE2A, jolloin siirtolinja kulkisi Siilinjärven suunnasta Alapitkän liityntäpisteelle, sekä maisemakuvan että maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvojen vaikutusten arvioinnin osalta noin 30 km etäisyyden mukaisesti.

 

Esimerkiksi Lapinlahden Väisälänmäki sijoittuu korkeusasemaltaan niin, että tuulivoimalat saattavat ajoittain näkyä sieltä katsottuna maisemassa reilun 30 kilometrin etäisyydeltäkin. Väisälänmäestä katsottuun maisemakuvaan ja kansallisimaisemaan on vedottu asukkaiden ja yhdistyksien kannanotoissa Lapinlahden alueella olevien tuulivoimahankkeiden osalta. YVA-ohjelmassa maisematarkastelun on kerrottu painottuvan 15 km etäisyydelle voimaloista. Vaikka esimerkkinä oleva vuoden 1993 Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön mukainen Väisälänmäen kansallismaisema alueena rajoittuu pienelle paikalliselle alueelle, tulisi yleisempi maisematarkastelu huomioida arvioinneissa laajemmalti. Kansallismaisemalla ei ole laissa määriteltyä roolia kaavoituksessa, mutta siihen mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset tulee kuitenkin huomioida huolellisesti osana muuta ympäristövaikutusten arviointia. Laajempana pohdinta yleisesti voisi olla miten tuulivoimahanke vertautuu muuhun kaukomaisemaan vaikuttavaan toimintaan, esimerkiksi metsätalouden avohakkuut.

 

Sähkönsiirtolinja toteutettaisiin vaihtoehdoissa olemassa olevan Järvilinjan jommallekummalle puolen Siilinjärven rajalta Alapitkän muuntoasemalle 2,5-3 kilometrin osuuden koskiessa Lapinlahtea. Vaihtoehtojen sijoittuminen tarkasti ei käy asiakirjasta selville ja muutenkin sähkönsiirtolinjan osalta esitys on suppea. Järvilinjaan on tulossa muutoksia ja uusimisia Fingridin toimesta. Voiko tämä mahdollistaa ympäristövaikutusten suhteen jotain positiivista, esimerkiksi jo valmiiden aukkojen hyödyntämistä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Lapinlahden kunnanhallitus esittää lausuntona Junnunmäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta seuraavaa:

Maisematarkastelut tulee olla laajat ja menetelmien suhteen riittävät elinvoima ja ilmasto näkökulmiin suhteutettuna. Maisematarkastelut tulisi saattaa noin 30 kilometrin etäisyydelle sellaisten kohteiden osalta, joista voidaan olettaa olevan näkyväisyys tuulivoimahankealueelle sen valmistuttua.

Siirtolinjojen osalta tulisi arvioida Järvilinjan uudistamiseen liittyvien toimenpiteiden mahdollisia yhteisvaikutuksia.

 

Päätös Lapinlahden kunnanhallitus esitti lausuntona Junnunmäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta seuraavaa:

Maisematarkastelut tulee olla laajat ja menetelmien suhteen riittävät elinvoima ja ilmasto näkökulmiin suhteutettuna. Maisematarkastelut tulee saattaa noin 30 kilometrin etäisyydelle sellaisten kohteiden osalta, joista voidaan olettaa olevan näkyväisyys tuulivoimahankealueelle sen valmistuttua.

Siirtolinjojen osalta tulee arvioida Järvilinjan uudistamiseen liittyvien toimenpiteiden mahdollisia yhteisvaikutuksia.